Home

Nieuws laatste update:1 dec 2015

Melkvee- en varkenshouders niet positief over 2015

Melkvee- en varkenshouders worden niet vrolijk van het jaar 2015, vooral door slechte varkensprijzen en afgeschafte melkquotum. Dat meldt Flynth Accountants.

Vooral melkvee- en varkenshouders kijken niet positief terug op dit jaar. Dit komt vooral door de afschaffing van het melkquotum en de slechte prijzen in de varkenssector. Dat stelt Flynth Accountants op basis van resultaten van een peiling onder leden van het Flynth-ondernemerspanel. Dat panel bestaat uit ondernemers uit de agrosector en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de ondervraagde ondernemers verwachtte ruim een kwart begin 2015 dat het jaar slechter zou worden dan 2014, in 7 van de 10 gevallen werd dit werkelijkheid.

Goed verlopen bedrijfsuitbreiding

Toch had ook 64 procent van de ondernemers een neutrale of zelfs positieve verwachting van 2015. Binnen die groep kwam voor 80 procent deze verwachting ook uit. Oorzaken hiervoor zijn volgens Flynth: groei die doorzette, goed verlopen uitbreiding,

(onverwachte) nieuwe opdrachtgevers en meer opdrachten.

Soms moeilijker om krediet bij bank te krijgen

Een van de vragen betrof kredietverlening en in hoeverre bedrijven merken dat banken minder vaak krediet verlenen. 50 procent van de ondernemers zegt hier in 2015 niets van gemerkt te hebben. Voor ongeveer een kwart was het inderdaad moeilijker om financiering te krijgen. Zo'n 27 procent heeft het afgelopen jaar geen krediet aangevraagd.

Ruim 30% gaat in 2016 meer investeren dan dit jaar

In 2016 verwacht 32 procent van de ondernemers meer te investeren dan in 2015. Bijna 68 procent van de ondernemers gaat dit (waarschijnlijk) niet doen, of heeft nog geen idee. Verder is iets meer dan een kwart is er (bijna) zeker van dat de winstgevendheid in 2016 toeneemt. 63 procent weet (bijna) zeker dat de winstgevendheid niet groeit, of is hier nog niet over uit.

Meedoen met Flynth-enquête

Op basis van het onderzoek is nog geen beeld per sector te bepalen volgens onderzoeker Michel Groeneveld. In december start Flynth met een uitgebreider onderzoek over 2015 en de verwachtingen voor 2016. Daarvoor kunnen alle ondernemers van Nederland zich aanmelden via www.flynth.nl/ondernemerspanel.

Of registreer je om te kunnen reageren.