Home

Nieuws 2 reacties

Dijksma: nu nog geen extra geld voor asbestsanering

Staatssecretaris Sharon Dijksma is er niet voor om €10 miljoen van het infrastructuurfonds over te hevelen naar subsidie voor de asbestverwijdering van daken.

Dijksma is wél bereid om in te toekomst de hoogte van het subsidiebedrag voor asbestverwijdering aan te passen, als de regeling niet het gewenste effect heeft. Dat zegt ze in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een voorstel van SP'er Eric Smaling bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Komende jaren €75 miljoen voor sanering asbestdaken

Dijksma zegt dat in de komende jaren €75 miljoen wordt vrijgemaakt voor de sanering van asbestdaken. Het ministerie van I&M geeft daar voorrang aan, zegt de staatssecretaris.

Twijfel aan beschikbare subsidies voor verwijdering asbest

Tijdens een hoorzitting over de asbestsanering van daken werd twee weken geleden van verschillende kanten gezegd dat de subsidieregeling niet afdoende is om de asbestdaken in Nederland te verwijderen.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Als de asbest verwijdering ons ernst is, moeten we ook ernst maken met het verwijderen. Er zijn veel werkzoekenden laat hen met behoud van uitkering en aangevuld met loon van de opdrachtgever het asbest versneld opruimen. Dan kost het geen extra subsidie, we betalen de sociale uitkeringen toch al. Versneld verwijderen komt ons aller gezondheid ten goede en daarmee resulteert het in besparing op gezondheidskosten en ziekteverzuim. Schone daken kunnen ten dienste komen van zonnepanelen.

  • Barneveldsei

    Werkzoekenden krijg je het dak niet op. Oost europeanen wel.
    Die willen nu nog werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.