Home

Nieuws 1100 x bekeken

'Collectief agrarisch natuurbeheer voorbeeld voor anderen'

Collectieven voor agrarisch natuurbeheer kunnen een voorbeeld zijn voor samenwerkingsverbanden die op bredere schaal de Nederlandse natuurgebieden ondersteunen.

Dat is een van de constateringen van een advies dat onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven tot stand is gekomen en aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Ook burgers en bedrijven in collectieven

Vanaf 2016 worden subsidies voor agrarisch natuurbeheer verstrekt aan collectieven. Volgens Van Vollenhoven is die manier van werken ook toepasbaar voor bij voorbeeld nationale parken. Daar zouden brede collectieven voor natuur- en landschapsbeheer kunnen worden opgezet, waaraan burgers en bedrijven kunnen deelnemen. Het rijk zou die nationale parken kunnen ondersteunen via die collectieven.

Of registreer je om te kunnen reageren.