Home

Nieuws 2 reacties

Brazilië: wees terughoudend met subsidie

Brazilië roept de groep van 20 grote economieën, de G20, op terughoudend te zijn met landbouwsubsidies. Het Zuid-Amerikaanse land zal tijdens een G20-top op 15 en 16 november een concreet voorstel indienen waarbij landen zich toeleggen op het beperken van landbouwsubsidies.

Het gaat niet om juridisch bindende afspraken, maar om een morele verplichting.

Lage prijzen landbouwproducten

Brazilië is een van de grootste exporteurs van voedsel wereldwijd. Het land exporteert onder meer grote hoeveelheden soja, mais, koffie, varkensvlees en rundvlees. De prijzen van veel landbouwproducten zijn relatief laag en Brazilië vreest dat rijke landen de problemen van hun boeren zullen aangrijpen om subsidies te verhogen. Dat zou ten koste gaan van boeren in minder rijke landen.

EU voorstander van subsidiëring

De Braziliaanse economie draait slecht. Het voorstel van Brazilië kan rekenen op de steun van G20-landen als Argentinië en Rusland, maar de EU en landen als Japan en Zuid-Korea zijn juist voorstander van ruimhartige subsidiëring van boeren en tuinders. Nederland is geen lid van de G20.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Als Brazilie zijn zin krijgt, ligt de weg open voor meer export uit dit land en daarmee is einde Oerwoud zeer nabij. Laten we de afbraak van het oerwud toe en laten we tegelijk onze akkerbouw vallen dan is alle milieu inspanning Zinloos. Afbraak tropisch regenwoud betekent zeker een zware aanslag op ons klimaat en ons milieu.

  • slutter

    Sta hier bij stil....! en dat niet alleen...

Of registreer je om te kunnen reageren.