Home

Nieuws 7 reacties

Brabant komt met eigen mestbeleid

De provincie Noord-Brabant komt met een eigen mestbeleid. Uitgangspunten van het beleid zijn een circulaire economie, schone en veilige mestverwerking en geen groei meer van de veestapel in delen van de provincie.

De uitgangspunten zijn het resultaat van verkennende gesprekken met diverse partners. De provincie wil het beleid samen met partners opstellen, om voldoende draagvlak te creëren.

Misschien nieuw beleid in voorjaar

De provincie nodigt alle betrokken partijen uit bij te dragen aan de dialoog. "Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van boeren, milieuorganisaties, burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en Provinciale Staten", aldus de provincie. In het voorjaar hoopt de provincie met nieuw beleid te kunnen komen. "Het is nog te vroeg om precies te zeggen hoe dit precies wordt vormgegeven in regelgeving", aldus een woordvoerder van de provincie.

Langetermijnoplossing

"Het provinciebestuur neemt met dit initiatief de regie om te komen tot een langetermijnoplossing voor de mestproblematiek. We willen sturen op duurzame verwerking en verwaarding van mest. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal, schone en veilige mestverwerking en de omvang van de veestapel in delen van Noord-Brabant", aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling).

Stop op vergunningen mestverwerking

De provincie vindt dat er voor de korte termijn voldoende mestverwerking is in Noord-Brabant. De provincie geeft daarom geen medewerking meer aan nieuwe mestverwerkingsinitiatieven. "Dit is zo afgesproken in de Verordening ruimte 2014", aldus de provincie.

Brabant verwacht dat de verhoging van de verplichte mestverwerking vanuit het Rijk voor 2016 waarschijnlijk beperkt is. "Bij een beperkte verhoging is er voor komend jaar al voldoende verwerkingscapaciteit waarvoor een vergunning is afgegeven." Voor hoe lang de stop op vergunningen geldt is nog niet duidelijk. "In ieder geval voor de korte termijn. Het is nog niet duidelijk of het Rijk voor de lange termijn de mestverwerkingsplicht verder verhoogt", zegt een woordvoerder.

Brabant komt met eigen mestbeleid

 

Concrete en lopende initiatieven, waaronder Sita en Mace, worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen. De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft overigens gewoon mogelijk.

Naast een nieuw mestbeleid, werkt de provincie aan een samenhangende visie voor energie, bodem en klimaat.

'Niet verengen tot tellen van staarten'

ZLTO vindt het voorstel van de provincie om samen tot een nieuw beleid te komen een goed vertrekpunt. "Maar de inzet van de dialoog moet breed zijn en niet verengen tot tellen van 'Brabantse staarten'. De veehouderij is voor de circulaire economie, energietransitie en maatregelen die nodig zijn om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, onmisbaar en heeft een maatschappelijk betekenisvolle rol. We zijn niet het probleem, maar hebben een oplossing", reageert ZLTO voorzitter Hans Huijbers op het initiatief van de provincie.

'Ondoordacht en onverstandig'

Het stoppen van het verlenen van mestverwerking door de provincie vindt ZLTO ondoordacht en onverstandig. "Daarmee wordt de discussie eng gemaakt tot het aantal dieren maal de verplichte mestverwerking. Je zet onbedoeld een slot op de deur voor ontwikkeling en innovatie in de sector", aldus een woordvoerder van ZLTO. Een vrijbrief is voor de organisatie ook niet nodig. "Niet alles kan altijd overal. Je moet goed nadenken over wat een goede locatie voor mestverwerking is."

Laatste reacties

 • gijskoen

  Altijd gezeik zeg. Laat ons toch gewoon lekker boeren, plaats van al die regeltjes

 • exvarkensboer1

  Vreemd dat al die varkenshouders vasthouden aan verlieslijdende bedrijfjes. Inderdaad staarten tellen en minder varkens houden dan gaat de prijs vanzelf omhoog, hoeft er geen mest verwerkt te worden en daar ook niet die ene procent energiewinst uit gehaald te worden alleen maar om toeleveranciers en slachterijen draaiende te houden.
  Minder dieren geeft meer draagvlak onder de mensen en is beter voor het milieu.

 • j.verstraten1

  Sorry ex varkensboer1, maar dat is nou altijd het excuus van diegene die uit de sector is gestapt. En vervolgens ook nog bezwaren indienen tegen een buurman als die wil uitbreiden? Wat heeft een niet exvarkensboer daar nou aan? Evenmin als dat minder dieren alleen voor draagvlak zorgt als het jou buurman is die minder dieren houdt.

 • fietskip

  ZLTO een advies, ga niet mee praten met brabant. Je word gebruikt door de onbetrouwbare ambtenaren voor zogenaamd luisteren naar de boeren. Als je niet mee praat is er ook geen draagvlak, en is het moeilijker voor de politiek om dit door te duwen. Je hebt pas nog gezien dat ze zo op afspraken terug komen.
  exvarkensboer, als je minder produceert gaat de prijs echt niet omhoog. dat gebeurd alleen als je de markt afschermt en dat gebeurd niet.
  Net zoals het denken dat je zogenaamde meerwaarde moet maken, die kunnen ze in het buitenland net zo goed en ook goedkoper maken. Ook dan geldt dat je je markt moet afschermen en dat gebeurt ook weer niet.

 • agriholland

  Het is maar de vraag of alles wat Brabant wil mag op grond van wettelijke bevoegdheden.

 • agriholland

  Laat ze eerst maar eens op een deugdelijke gelijkwaardige manier het water bemonsteren; dierlijke mestverwerking op dezelfde manier als humane mestverwerking (riolen) bijv.

  www.v-focus.nl/2015/11/stads-waterschappen-hanteren-strengere-normen-voor-boeren/

 • BW

  Exvarkensboer1, als je echt varkenshouder bent geweest, heb jij toch ook altijd de kost verdient in de varkenshouderij. Als ik jou commentaren lees van de laatste maand, wens jij de varkenshouderij weinig goeds toe. Dat vind ik erg jammer. Zeker jij moet toch beter weten hoe het zit. Ik ben het helemaal met j.verstraten eens. Leg me eens uit waarom de ex varkenshouders zich zo afzetten tegen blijvers.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.