Home

Nieuws 4537 x bekeken

Boer wacht met investeren

Investeringen in trekkers en machines lopen terug door lage prijzen die boeren ontvangen. Voor de lange termijn zijn de vooruitzichten beter dan nu.

Boeren houden de hand op de knip en dat merken de fabrikanten van trekkers en landbouwmachines aan hun omzet. In de grote landbouwlanden in de EU is gedurende 2015 het percentage boeren met investeringsplannen gedaald. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om een halvering van 48% naar 24%. Dat blijkt uit de Trendmonitor van de Duitse Landbouworganisatie DLG in de aanloop naar Agritechica in Hannover, de grootste beurs voor landbouwtechniek ter wereld.

In Europa zijn vooral de melkveehouders en varkenshouders die met slechte prijzen te maken hebben minder positief over de komende 12 maanden. Ook akkerbouwers hebben te maken met lage prijzen voor hun producten.

Boeren houden hand op de knip

In de trendmonitor brengt de DLG het percentage boeren in beeld dat investeringsplannen heeft in 4 grote Europese landbouwlanden. In 2015 zijn twee metingen verricht, in het voorjaar en in het najaar. In Duitsland is het percentage boeren met investeringsplannen gedaald van 46% in het voorjaar naar 42% dit najaar. Binnen dit cijfer zit een kleine stijging bij akkerbouwers, maar een forse daling bij melkvee- en varkenshouders. In het Verenigd Koninkrijk daalde het percentage boeren met investeringsplannen van 48 naar 24%. De prijsdruk op landbouwproducten wordt voor Britse boeren versterkt door een sterkere wisselkoers van de Pond ten opzichte van de Euro.
In Polen daalde de index van 47 naar 39%. Hier speelt de aanhoudende droogte een rol voor boeren vanwege lager oogsten, maar ook omdat veehouders meer voer aan moeten kopen. Daarbij komt nog het aanhoudende effect van de Russische boycot.

Betere stemming in Frankrijk

Positieve uitzondering is Frankrijk, de grootste markt voor landbouwmachines in de EU. De investeringsindex steeg, maar bleef met een toename van 21% naar 23% nog steeds op een laag niveau ten opzichte van de ander drie landen. De vooruitzichten voor akkerbouwers zijn stabiel door goede oogsten en aantrekkende export. Melkveehouders zijn ook hier sceptisch over de toekomst door de aanhoudende stijging van de melkproductie in de EU en toenemende importen van melk.

Geen cijfers Nederlandse markt

In de trendmonitor van de Duitse Landbouworganisatie DLG zijn geen cijfers opgenomen voor de Nederlandse markt. Maar voor de Nederlandse afzet van trekkers en ander landbouwmachines gelden deels dezelfde omstandigheden en blijkt uit marktonderzoeken en verkoopcijfers dat in ieder geval de trekkerverkoop achterblijft in 2015 flink lager zal zijn dan in 2014. Voor Nederlandse melkveehouders speelt specifiek dat groeiers mogelijk opnieuw moeten investeren in productierechten.

2015 wereldwijd slecht jaar

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek is in 2014 in Nederland voor €1,64 miljard geïnvesteerd in trekkers en machines, 5% meer dan in 2013. In 2011 was dat €1,85 miljard. Volgens cijfers van het Economische Bureau van ING was in de jaren 2011-2013 de wereldwijde export van landbouwmachines exclusief tractoren goed voor een omzet van €29 miljard. Duitsland was als nummer 1 goed voor ruim 18% van die export. Nederland stond in 2011-2013 met 6,3% op een vierde positie als exporteur.

Stuwmeer aan gebruikte machines

De totale wereldwijde omzet van agrarische machines piekte in 2013 op €104 miljard. Het Duitse Verbond voor de Machine-industrie VDMA verwacht voor 2015 een daling naar circa €91 miljard, 10% minder dan in 2014. Dat komt niet alleen door de slechtere prijzen voor boeren. Ook speelt een rol dat er in voorgaande jaren extra veel is verkocht en dat heeft geleid tot een navenante toename van voorraden en een groot stuwmeer aan gebruikte machines.

Fabrikanten positiever gestemd

Waar de stemming bij de boeren nog is verslechterd zien de fabrikanten van landbouwmachines verenigd in de Europese koepel Cema al meer perspectief. De zogenoemde Cema Barometer (CBI), een index voor de huidige markt en de toekomstverwachting bevond zich eind 2014 op een dieptepunt van min 40. Volgens de meest recente barometer van oktober is de CBI bijna weer op nul beland. De verwachting voor de nabije toekomst is voor het eerst sinds april 2014 positief. De index voor de huidige situatie wordt gemiddeld nog beoordeel als negatief, maar ook hier is de trend positief.
Wat meespeelt in de positieve verwachtingen van fabrikanten is de toenemende wereldvraag naar voedsel. Dat betekent simpelweg dat meer hectares intensiever bewerkt gaan worden en daarvoor zijn meer, en vooral meer geavanceerde machines nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.