Home

Nieuws 1980 x bekeken 2 reacties

Boer heeft iets meer vertrouwen in bedrijf

Agrarische ondernemers kijken in het derde kwartaal van 2015 met iets meer vertrouwen naar de huidige en toekomstige situatie op hun bedrijf, vergeleken met het tweede kwartaal. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het vertrouwen gegroeid. Een uitzondering hierop vormen de glastuinders.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LEI Wageningen UR.

In vier sectoren verbeterde de Agro Vertrouwensindex: melk-, varkens- en pluimveehouderij en vollegrondsteelt. Bij akkerbouwers bleef de index stabiel en glastuinders oordeelden iets negatiever.

De verbetering van de Agro Vertrouwensindex is grotendeels te danken aan betere prijzen in een aantal sectoren, waarbij de productie vrijwel gelijk bleef. Ten opzichte van het vorige kwartaal hebben ook de lagere kosten voor energie en voer de stemming verbeterd.

Verschillen per sector

De huidige bedrijfssituatie wordt door met name vollegrondstelers en pluimveehouders beter ingeschat dan in het tweede kwartaal 2015 en in vergelijking met begin oktober 2014. Eierproducenten profiteerden van de Amerikaanse vraag, veroorzaakt door de grootschalige ruimingen als gevolg van vogelgriep in Amerika. Glasgroentetelers profiteerden van een lager internationaal aanbod dat de prijzen voor producten opstuwde. Uitzonderingen op de over het algemeen stijgende stemming zijn de melkvee- en de varkenshouderij die kampen met aanhoudend lage prijzen.

Positiever over komende jaren

Varkenshouders en melkveehouders zijn gemiddeld wel positiever over de situatie voor de komende 2 à 3 jaar. Deze stijging geldt in mindere mate voor akkerbouwers. In die sector blijven de graan-en suikerprijs achter en zijn de prijzen voor aardappelen en uien wat hoger na een dip in 2014. Ook de zetmeelaardappelprijzen zijn minder gerelateerd aan de graanprijzen waardoor deze redelijk stabiel bleven. Dit wisselend beeld verklaart vermoedelijk ook dat ondernemers slechts een voorzichtig verbetering van hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar voorspellen.

Weer, seizoen en beleid

Stemmingsveranderingen komen ook door andere zaken zoals weer, seizoen en beleid. Voor de akkerbouwers en vollegrondstelers was het weer gemiddeld genomen redelijk gunstig, na de voorjaarsdroogte. Opbrengsten waren meestal goed, maar er werden geen records gevestigd.
Voor het komende jaar verwachten pluimveehouders mindere tijden; het effect van de Amerikaanse vraag ebt weg. Ook glastuinders en akkerbouwers zijn voor 2016 ietwat pessimistisch gestemd. Ondernemers in andere sectoren verwachten juist een verbetering van de bedrijfsresultaten.

Slechtere stemming in Vlaanderen en Duitsland

In tegenstelling tot in Nederland daalde zowel in Vlaanderen als in Duitsland de gemiddelde stemming onder landbouwers in het derde kwartaal van 2015. Dit kwam vooral door de situatie in de melkvee- en varkenshouderij. In Vlaanderen stak alleen de fruitteelt positief af. De stemming in de akkerbouw verminderde in beide landen licht.

Agro Vertrouwensindex

De Agro Vertrouwensindex bestaat uit de stemmingsindex (de huidige stemming van ondernemers op het bedrijf) en de toekomstverwachting (het vooruitzicht op de wat langere termijn van 2 tot 3 jaar). Stemmingen en verwachtingen van ondernemers in meerdere agrarische sectoren bij elkaar opgeteld, leiden tot één index: de Agro Vertrouwensindex. Deze steeg in het derde kwartaal 2015 van 7,8 naar 14,3 op een schaal van -100 tot + 100. De eerste vertrouwensindex dateert van het derde kwartaal 2012.

De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO Nederland, Flynth Accountants en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met LEI Wageningen UR voor betere en meer representatieve informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers. Met de enquête wordt vier maal per jaar de stemming onder een groep agrariërs gemeten. De respons is momenteel ruim 450 ondernemers. De Topsector Agro&Food draagt financieel aan deze index bij.

Laatste reacties

  • info258

    Slechter dan nu kan bijna niet. Dan zijn de verwachtingen allicht positiever dan nu, althans voor de zeugenhouders.

  • info36

    Waar dat vertrouwen op gebaseerd is mag Joost weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.