Home

Nieuws 10 reacties

Biodiversiteit gras- en bouwland erg laag

De biodiversiteit in de Europese landbouwgebieden is slecht en de vergroeningsmaatregelen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dreigen geen verbeterend effect op de natuur te hebben. Dat blijkt uit twee Europese studies naar vergroening.

De biodiversiteit op akkerland is in Europa erg laag, ook in gebieden die hoog stonden aangeschreven. Daarnaast kiezen veel landen bij de invulling van de vergroeningseisen van het GLB voor maatregelen met beperkte milieuwinst.

Het Duitse Instituut voor agrarische ecologie en biodiversiteit (IFAB) onderzocht de biodiversiteit. Het Europees Instituut voor milieubeleid (IEEP) deed onderzoek naar het effect van de nationale implementatie van de Europese vergroeningseisen op de milieu-ambities van tien lidstaten, waaronder Nederland.

Geen klaproos maar hoofdgewas

Bij 95 procent van de agrarische landschappen is de biodiversiteit laag. Dat komt onder andere door het intensieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, aldus de onderzoekers. Er werd onder andere gekeken naar de klaproos, die van nature in alle lidstaten voorkomt in agrarische gebieden. Deze blijkt nog op slechts 13 procent van het landbouwgebied voor te komen. In Duitsland en Frankrijk komt deze bloem nog slechts op 2,5 procent van de gebieden voor. Akkerranden kunnen een positieve bijdrage leveren om dit te verbeteren, maar deze vormen op dit moment slechts 0,3 procent van de agrarische grond. De diversiteit van planten is laag in bijna alle landbouwgebieden. Er worden bijna geen andere plantensoorten gevonden dan de plant die geteeld wordt.

Maximale flexibiliteit

Bij het onderzoek naar de wijze waarop lidstaten invulling geven aan de vergroeningseisen blijkt dat lidstaten meestal kiezen voor de minst ingrijpende maatregelen. De drie belangrijkste vergroeningsmaatregelen: gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en natuurbraak (ecologische focus gebieden) worden door alle onderzochte landen ingevoerd, waarbij boeren in veel gevallen de maximale flexibiliteit krijgen. Nederland verbiedt als enige kunstmestgebruik in stikstofbindende gewassen. In Duitsland mag geen kunstmest worden gebruikt in vanggewassen en groenbemesters, terwijl in Nederland geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden in deze teelten. Het is nog te vroeg om te beoordelen of de vergroeningsmaatregelen in het veld voldoende effect hebben op de biodiversiteit, maar de onderzoekers hebben hun twijfels.

Laatste reacties

 • 344412

  Cultuurgrond is ook geen natuurgrond

 • DJ-D

  Alle mensen hebben ze ook al voetbalvelden onderzocht, hoe het daar met de klaprozen is gesteld? Ben benieuwd.

 • farmerbn

  Dat hier geld aan besteed wordt is van de gekke. Natuurlijk staat in een grasland gras en op een maisveld mais. Op een kleuterschool zitten kleuters en in een bejaardentehuis oude mensen. Het is zo simpel dat daar geen onderzoek voor nodig is.

 • .gast

  Is wel logisch, verplicht gras zaaien als vang gewas of voor vergroening. Dit gras dan weer doodspuiten met Glyfosaat om het land weer schoon te krijgen. tsja ......

 • ...............

  Op de meeste voetbalvelden staat nu kunstgras.

 • alco1

  Hier blijkt dus hoe dom die onderzoeken zijn.

 • pinkeltje

  Als je een maatregel neemt moet je ook het effect daarvan onderzoeken. Dan kun je rapporteren en als je het een beetje slim aanpakt kun je van de presentatie van het rapport ook weer een hele happening maken. En zo houdt het circuit zichzelf in stand. En dat de biodiversiteit in een perceel een beetje tegenvalt? Ik meen dat we zoiets een geslaagde onkruidbestrijding noemen. Tja, hoe verbaasd zullen we zijn?

 • VandenHazel

  Voor de geïnteresseerde boer die verder kijkt dan het voetbalveld en geslaagde onkruidbestrijding kan ik het werk van Mark Shepard in het boek herstellende landbouw aanbevelen.

 • alco1

  De biodiversiteit moet zelfs nul zijn op gras en bouwland. Zelfs een biologische boer met schoffel heeft dit streven.

 • piethermus1

  Biodiversiteit is belangrijk, maar niet in een productieveld, niet biologisch en niet gangbaar. Om de wereldbevolking te voeden is elke andere plant dan het productiegewas in een productieveld er eentje te veel. Dit is even kort door de bocht. Echter om de noodzakelijk biodiversiteit in stand te houden, zijn plekken nodig ook in productiebieden tussen productievelden met productiegewassen, waar ruimte is voor vergroening, akkerranden, velden met een veelheid aan kruiden, bloemen en planten.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.