Home

Nieuws

20 Natura 2000-gebieden dicht voor PAS-melding

Voor 20 van de 160 Natura 2000-gebieden is geen ontwikkelingsruimte meer om met een melding via Aerius toestemming te krijgen voor het bouwen of verbouwen van een veehouderij. Vorige week zijn twee natuurgebieden aan de lijst toegevoegd.

Dat er geen melding meer via het rekensysteem Aerius kan worden gedaan, betekent niet dat er geen vergunningen worden afgegeven. Om te voorkomen dat de stikstofruimte rond natuurgebieden geheel wordt opgebruikt, is in de wet ingebouwd dat het doen van meldingen tot een stikstofneerslag van 1 mol per hectare op een natuurgebied wordt beperkt als de ruimte voor 95% is benut.

Nieuwe ontwikkelingen met een belasting tot 0,05 mol per hectare kunnen in die gebieden nog wel worden gemeld. Plannen met een grotere stikstofbelasting moeten voor een vergunning worden voorgelegd aan de provincie.

20 gesloten natuurgebieden

De 'gesloten' natuurgebieden zijn:

 1. Lonnekermeer
 2. Buurserzand & Haaksbergerveen
 3. Brabantse Wal
 4. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
 5. Kennemerland-Zuid,
 6. Mantingerzand
 7. Zwanenwater & Pettemerduinen
 8. Oostelijke Vechtplassen
 9. Drentsche Aa
 10. Maasduinen
 11. De Wieden
 12. Van Oordt's Mersken
 13. Veluwe
 14. Deurnse Peel & Mariapeel
 15. Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
 16. Rijntakken
 17. Duinen Schiermonnikoog
 18. Duinen Ameland
 19. Lieftinghsbroek
 20. Alde Feanen
20 Natura 2000-gebieden dicht voor PAS-melding

Of registreer je om te kunnen reageren.