Home

Nieuws 1529 x bekeken 4 reactieslaatste update:17 okt 2015

VVD en CDA bezorgd over uitbreiding Natura 2000

Den Haag – Helma Lodders en Rudmer Heerema van de VVD willen weten of staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) eenzijdig heeft besloten het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek in Oost-Twente uit te breiden.

De uitbreiding is gevolg van nieuwe stikstofberekeningen maar gaat ten koste van landbouwgrond.

VVD en CDA sceptisch

Eerder stelde CDA-Kamerlid Jaco Geurts ook al een serie Kamervragen over de kwestie. Geurts verbaasde zich onder meer over de keuze van het ministerie om de 46 hectare dennenbos aan te willen leggen. De VVD en het CDA maken zich nu dus samen sterk voor opheldering. Beide partijen staan sceptisch tegenover het besluit ten koste van boeren natuurgebied uit te breiden.

Nieuwe stikstofcijfers

Het ministerie wil met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een overschot aan ammoniak en stikstofoxiden in Natura 2000-gebieden tegengaan. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat voor het realiseren van gestelde doelen, 46 hectare meer natuurgebied moet worden ontwikkeld dan eerder gepland. Dat betekent dat landbouwgrond moet worden ingeleverd.

Provincie en gemeente zijn tegen de uitbreiding

De Tweede Kamerleden vragen Dijksma ook hoe met de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland is gecommuniceerd over het uitbreidingsbesluit. Zowel het bestuur van de provincie als gemeente zijn tegen de uitbreiding van het natuurgebied.

Lodders en Heerema vragen zich af of op meer plaatsen nieuwe berekeningen leiden tot uitbreiding van natuurgebieden.

Economische schade

Ook willen ze weten wat het uitbreidingsbesluit betekent voor de meldingen en de vergunningverlening voor ondernemers die sinds 1 juli 2015 een aanvraag hebben kunnen indienen. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding bij de provincie. Als de aanvragen stil liggen, wil het duo weten wat volgens Dijksma de financiële gevolgen zijn voor de betreffende bedrijven.

Ruimte voor ondernemers

Ze vragen of het klopt dat bedrijven die in een eerder stadium een melding hebben gemaakt nu een vergunning moeten aanvragen en leges moeten betalen. De VVD herinnert Dijksma eraan dat gedeputeerde Hester Maij (Overijssel) bij de invoering van de PAS in een persbericht zei dat met de PAS rijk en provincies ruimte bieden aan ondernemers.

Laatste reacties

 • agratax2

  We vragen ons steeds af wat de natuur en milieu eisen de betreffende bedrijven kost. Dit is voor de regering van minder belang dan "Wat betekenen deze eisen voor Nederland als geheel". Hier horen we nooit een Kamerlid vragen over stellen, zij zijn kennelijk alleen maar geinteresseerd in "Hoe kom ik over bij mijn electoraat en wat levert het op aan stemmen". Zij zouden juist moeten handelen in de trend van "Wat betekent deze wet of werkwijze voor Nederland als geheel".

 • Peltjes

  Ze kunnen ook het natuurgebied 46 ha. kleiner maken en die 46 ha. als buffer gebruiken. Anders word het niet bestaande fosfaatoverschot nog groter.

 • alco1

  Het aller beste is er bieten op te verbouwen. Dat geeft, als er al 'teveel' stikstof rondwaard, de beste omzetting (kringloop).
  Maar we laten ons toch bezoedelen door de natuur maffia.

 • roolmangmbh

  hoe willen ze dit gaan realiseren, een dennenbos in een gebied dat ze willen vernatten? Dit is het bewijs dat ze zo maar wat doen in Den Haag. Voordat zo'n bos in staat zal zijn om maar iets aan stikstof en fosfaat op te vangen ben je al meer dan 10 jaar verder. Wat een onzin! Laat ze eens iets nuttigs doen!

Of registreer je om te kunnen reageren.