Home

Nieuws

Syngenta trekt toelatingsaanvragen in

Brussel – Syngenta heeft een serie toelatingsaanvragen voor de teelt van genetisch gemodificeerde mais ingetrokken. Het gaat om de MIR604 die gericht is tegen de maiswortelboorder en mais die onder meer zijn eigen insecticide aanmaakt.

Het Zwitserse bedrijf trok de aanvragen in nadat een groot aantal lidstaten van de EU, inclusief Nederland, ertoe besloot transgene gewassen te weren.

'Opt-out'-clausule

Specifiek hebben veel landen gekozen voor de zogeheten 'opt-out'-clausule. Dit betekent dat landen bedrijven vragen hun grondgebied uit te sluiten in de aanvraag voor de teelttoelating. Normaliter geldt de aanvraag van bedrijven voor het hele grondgebied van de EU. De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa controleert of de gewassen veilig zijn voor mens, dier en milieu en de Europese Commissie volgt dan diens advies.

Weerstand tegen genetische modificatie

Maar door grote weerstand tegen genetische modificatie staat de Europese Commissie landen nu onder bepaalde voorwaarden toe de teelt van transgene en cisgenese gewassen te weren.

Toelating voor 8 gewassen ingetrokken

De Syngenta-soorten waarvoor de aanvraag nu is ingetrokken behoorden tot een groep van in totaal 8 gewassen die bij de Commissie in de pijplijn zaten voor toelating. Syngenta zegt overigens dat de teelttoelating van MIR604 alleen was aangevraagd om de aanvraag van de tweede variant, Bt11xMIR604xGA21, mogelijk te maken. Beide gewassen mogen overigens wel geïmporteerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.