Home

Nieuws 3 reacties

Slimme neuzen blijven geurhinder platteland meten

Den Haag - Er is vooralsnog geen ander instrument dan geoefende menselijke neuzen om de mate van geurhinder op het platteland te meten. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) donderdag gezegd in overleg met de Tweede kamer.

CDA'er Jaco Geurts zette vraagtekens bij de objectiviteit van de gebruikte methode om de mate van geurhinder te bepalen. Geurhinder wordt bepaald door een panel van geoefende mensen, dat een oordeel geeft over een luchtmonster. Zij geven een score voor de mate van geur. De score van een groep mensen wordt omgezet in een waarde voor de mate van geurhinder.

Internationaal geaccepteerde methode

Staatssecretaris Mansveld zegt dat dat een internationaal gevalideerde wetenschappelijk beoordeelde methode is, die aan alle eisen voldoet. Desalniettemin staat ze open voor alternatieven, die mogelijk in ontwikkeling zijn. Jaco Geurts  attendeerde de staatssecretaris op onderzoek in Vlaanderen om andere - in de ogen van Geurts meer objectieve - methoden te ontwikkelen om geurhinder te meten. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Ilvo) in Merelbeke is bezig met zo'n onderzoek. Mansveld is niet van plan haar beleid om geurhinder te beperken te laten afhangen van de uitkomsten van dat onderzoek.

Geurhinder is schadelijk

Parlementslid Johan Houwers (onafhankelijk liberaal) vindt dat bij de beoordeling van geurhinder ook mensen uit de omgeving betrokken moeten worden, juist vanwege het feit dat geurhinder niet objectief bepaald kan worden. Eric Smaling (SP) zegt dat geurhinder schadelijk is voor de gezondheid en dat er alles aan moet worden gedaan om de balans tussen de veehouderij en bewoners van het platteland weer te herstellen.

Van sjoemelsoftware is hier geen sprake

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de sjoemelsoftware die in de autoindustrie is aangetroffen, geen invloed heeft op de onderbouwing van het stikstofbeleid in het programma aanpak stikstof (PAS). In het PAS gaat het beleid uit van de werkelijke emissie van stikstof en niet van de resultaten van laboratoriumtests van de auto's. Het PAS is bedoeld om de stikstofneerslag in Natura2000-gebieden te beperken.

Laatste reacties

  • info36

    Gaan die neuzen van Wilma ook wel eens op industriegebieden staan?

  • Jan Stoel

    Laat Wilma eerst maar eens de zaakjes regelen in de taxibranche en het spoor.

  • glaasje

    Zeg dat wel info36, laten ze de industrie gebieden en de lucht van de stad maar eens controleren. Daar ruikt het ook absoluut niet fris. Altijd dat gemekker over de landbouw. Dan ruik ik veel liever de geuren van het platteland en de natuur doet het ondanks de intensieve landbouw opperbest hier, Grote bomen en prachtig groen blad, hebben nooit wat te lijden gehad van dat verzinsel wat zure regen heet en de geurtjes. Alleen de weilanden mogen wel wat meer mest hebben ,kunt goed zien dat ze fosfaat gebrek hebben. Wat een gezeur weer van de SP

Of registreer je om te kunnen reageren.