Home

Nieuws

Regels tentoonstellen GGO's

Den Haag – Voor het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) is geen extra of aangepaste regelgeving nodig, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

De PvdA-politica wil wel dat aanvragers van vergunningen voor activiteiten met GGO's vooraf aangeven waarom ze ervoor kiezen juist van GGO's gebruik te maken.

Niet voor vermaak of sport

Dijksma wil ook dat aanvragers vooraf expliciet beargumenteren waarom een tentoonstelling met genetisch gemodificeerde dieren niet zou moeten worden gezien als 'vermaak' of 'sport'. Genetische modificatie van dieren voor vermaak of sport is verboden. Dijksma schrijft dit alles in een brief aan de leden van de Tweede Kamer.

Advies COGEM en RDA

Dijksma volgt goeddeels het advies dat de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) hebben opgesteld over mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het tentoonstellen van GGO's. Dijksma vroeg advies omdat sinds 2013 het tentoonstellen van GGO's in de belangstelling staat.

Geen aanpassing nodig

Aanpassing van regels is volgens COGEM en RDA niet nodig omdat voor alle activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische modificatie al een vergunningplicht geldt op grond van de GGO-regelgeving. Hierbij wordt getoetst op risico's voor mens en milieu. Voor genetische modificatie bij dieren geldt daarnaast een vergunningplicht met als onderdeel daarvan een verplichte ethische toetsing.

De COGEM constateert dat de betrokkenheid van dieren of embryo's bij "biokunst", ook zonder genetische modificatie, maatschappelijke bezwaren lijkt op te roepen.

Of registreer je om te kunnen reageren.