Home

Nieuws 5104 x bekeken 10 reacties

Rabobank verandert coöperatieve structuur

Utrecht – Rabobank gooit het coöperatieve roer om. De 106 lokale Rabobanken gaan op in één coöperatieve vereniging. Ze verliezen hun bankvergunning en zullen zich voortaan verantwoorden in één gezamenlijke jaarrekening.

Volgens directeur coöperatiezaken Dirk Duijzer wordt de voormalige boerenleenbank door de operatie eerder democratischer dan omgekeerd en zullen klanten weinig merken.

Herziening nodig

Een herziening van de coöperatie is volgens de bank nodig om zowel de coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken. Maar ook om te voldoen aan de eisen die financiële marktpartijen – kopers van obligaties bijvoorbeeld - en toezichthouders stellen. Volgens Duijzer wordt al ruim een jaar intern met bestuurders, commissarissen en leden gesproken over de herziening.

Kwetsbare structuur

De oude structuur waarbij Rabobank eigendom is van een serie coöperatieve banken maakte kwetsbaar. De Autoriteit Financiële Markten deelde enkele jaren terug twee keer boetes uit aan Rabobank, omdat lokale vestigingen niet voldeden aan de zorgplicht. De lokale banken verstrekte kredieten, terwijl de bank onvoldoende had gekeken of het wel om verantwoorde leningen ging.

Rabobank Nederland houdt namens De Nederlandsche Bank toezicht op de lokale banken. Maar het hoofdkantoor bleek niet in staat beleid bij lokale banken snel bij te sturen. De banken verschillen ook erg qua activiteiten: sommigen leunen bijvoorbeeld sterk op alleen melkveehouders of glastuinders. De Europese Centrale Bank vond ook dat als er 106 banken zijn, deze apart kapitaal moeten ophalen en de ICT moeten loskoppelen. Nu haalt Rabobank op basis van de gezamenlijke balans geld op kapitaalmarkten op.

Lokale banken ontevreden

Lokale banken waren dan weer weinig tevreden met de oekazes die zo nu en dan uit 'de centrale' Utrecht kwamen. Ze verliezen nu autonomie maar krijgen wel directer inspraak. Waar in het verleden altijd maar een deel van de lokale banken vertegenwoordigd was in de centrale kringvergadering, krijgt straks elke lokale Rabobank rechtstreeks vertegenwoordiging in het hoogste orgaan van de coöperatie, de Algemene Ledenraad.

'Klant zal weinig merken'

Volgens Duijzer zullen de banken weliswaar meer samenwerken maar blijven de bevoegdheden goeddeels hetzelfde. Kredietbeslissingen gaan niet opeens naar Utrecht. "De klant zal van de operatie vermoedelijk niets of heel weinig merken", aldus de oud-LTO-directeur. Duijzer denkt dat in de landbouw wel begrip zal zijn voor de centraliseringsslag. De grote agrarische coöperaties worden immers ook steeds centraler geleid.

De verandering is nog niet 100 procent zeker. De Rabobank-bestuurders en commissarissen hebben voor vermindering van de zelfstandigheid van lokale banken gestemd, maar de leden stemmen pas op 2 december.

Laatste reacties

 • agriholland

  Dat betekent dan ook maar een bestuur met minder regionale invloed.

  Daarnaast worden de garanties op basis van het depositiestelsel dat nu voor elke Rabobank apart geldt samengevoegd naar een bank en verslechterd voor rekeninghouders die bij meer dan een Rabobank vermogen hebben.

  Gevolg is dat in NL maar een handje vol banken over blijft waar vermogen gespreid kan worden.

 • agri2

  Nu wordt het vast veel gemakkelijker om de winst uit te rekenen en die uit te gaan keren aan de leden.

 • abjongeneel

  Wat spookverhaal Agriholland.
  Denk je nou echt dat terwille van de deposito garantie er rekeninghouders zijn met bij verschillende lokale Rabobanken een spaarrekening hebben? Alsof er ooit een lokale Rabobank is omgevallen.
  Lokale Rabobanken staan voor elkaar kruislings garant, zoiets heeft dus totaal geen zin.

 • puinhoop

  als dirk duijzer zijn passie preekt .....................

 • verzekering

  Wat is dat toch telkens met al die nutteloze informatie in Boerderij wat die Rabobank doet en al die wijsneuzen voorspellingen van die bank. Daar zijn andere instanties voor.
  Willen ze graag in beeld blijven via dit medium ?
  Ze kunnen zich beter bezighouden met bankieren en zorgen dat klanten rente krijgen op hun geld en zorgen voor correcte leningen. Dat is de functie van een bank .

 • antoine1

  Inderdaad, een zet om lokale banken te behoeden tegen omvallen! Want de ene bank heeft veel meer renteswaps afgesloten dan de andere. Want nu dat Renteswapschadeclaim alle 111 Rabobanken in Nederland heeft gedagvaard, proberen ze meer één blok te vormen. Want bij de Rabobank voelen ze op hun klompen aan, dat deze affaire hun méér geld en vertrouwen gaat kosten dan de Libor-affaire!!!

 • j looman

  Erg benieuwd hoe die nieuwe Rabobank invulling geeft aan het coöperatief zijn. word er dan wel rekening gehouden met de belangen van de leden, en hoe hebben die invloed in het beleid van hun coöperatie waar ze toch een behoorlijk vermogen in de dode hand hebben zitten.

 • Jan Cees Bron

  Verzekering, dank voor je reactie. We besteden relatief veel aandacht aan Rabobank omdat ze een groot marktaandeel in de agrarische kredietverlening (circa 80 procent) hebben en internationaal stevig aan de weg timmeren in de landbouw en foodwereld. Relatief veel agrariërs zijn niet alleen klant, maar ook bestuurlijk betrokken bij de bank.
  In hoeverre hun ramingen voor de diverse sectoren correct zijn, is voor ons natuurlijk ook moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat het fair is te zeggen dat Rabobank in elk geval een groot netwerk met sectorspecialisten heeft. Daarom melden we hun inschatting van de markt.
  Ten slotte over dit specifieke bericht: Rabobank heeft ons niet benaderd. We kregen een brief onder ogen die Rabobank aan leden heeft verstuurd over de nieuwe structuur. Vervolgens heb ik contact opgenomen met de directeur coöperatiezaken van de bank, die een en ander wel wilde uitleggen.

 • kuiken007

  rabobank nog een cooperatie met inspraak laat me niet lachen was al lang over
  heb een keer een fusie van 2 rabobanken meegemaakt werd toen door de leden afgestemd paar weken later ging het toch door#hele boel verkloot

 • verzekering

  Beste Jan Cees,

  Marktaandeel Rabo bij Nederlandse agrariërs is zwaar tanende.
  Kredietverlening Rabo in Nederland krimpt sterk en ze lenen ook veel minder uit aan agrariërs in ons land.
  Allemaal teksten uit jullie eigen blad.
  Vanwaar dan al deze "exposure ". het is gewoon opvallend !

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.