Home

Nieuws

Politie de weg op tijdens oogst

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Wie de weg op gaat voor oogstwerkzaamheden kan te maken krijgen met een controle van de politie.

In sommige regio's, zoals Oost-Brabant, Twente, Friesland en Zuid-Holland, voeren agenten gericht controles uit of landbouwvoertuigen voldoen aan de verkeerswetgeving en lading geen gevaar oplevert voor andere weggebruikers.  In andere regio's nemen agenten de inspecties van landbouwvoertuigen mee tijdens reguliere controles.

Cumela, de branchevereniging voor loonwerkers, heeft onlangs overleg gehad met de politie Oost-Brabant. Volgens Hero Dijkema, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij Cumela, richt handhaving zich vooral op het al dan niet afdekken van de lading landbouwgewassen, zoals mais. "Andere speerpunten zijn modder op de weg en verlichting/markering van de voertuigen."

Wel of niet afdekken?

Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over de verplichting om lading wel of niet af te dekken. Aanvankelijk was het zo dat afdekken altijd verplicht is, maar de regels zijn veranderd. Het  ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verkeerswetgeving in 2014 aangepast. Afdekken is alleen verplicht als afvallende lading gevaar of hinder veroorzaakt. Er is dus nog wel sprake van een 'grijs' gebied. Wanneer levert afvallende lading gevaar of hinder op? Het is uiteindelijk aan de politieagent ter plekke die hierover beslist. Dijkema: "Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading."

Afvallende lading niet te voorkomen

Volgens Dijkema denken veel agenten dat de lading afgedekt moet worden en er geen snipper lading mag afvallen, maar dat is dus niet zo. Bij de oude bepaling over losse lading was dat nog wel het geval. "De nieuwe wettelijke bepaling is juist geschreven dat het in de praktijk nog wel werkbaar blijft; het afvallen van losse lading mais of kuilgras is namelijk niet volledig te voorkomen", aldus Dijkema.

Boete van honderden euro's

Advies van zowel Cumela als de politie is om de lading niet boven de schotten uit te laten steken. Boete voor afvallende lading bedraagt €370. De lading mag ook niet boven de vier meter komen. De boete voor lading die tot 10 cm te hoog is, bedraagt €470.

 

Bekijk de fotoreportage van vorig jaar, gemaakt tijdens een politiecontrole op landbouwvoertuigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.