Home

Nieuws

Oproep snel verbod onverdoofd slachten

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zo spoedig mogelijk met een voorstel tot een verbod op de onverdoofde rituele slacht komt.

Het onderwerp zal door de partij prominent aan de orde worden gesteld tijdens het landbouwdebat op dinsdag en woensdag. De PVV is ook voor een snel verbod op onverdoofd slachten. De partij wil dat de dieren niet alleen bedwelmd zijn, maar al gedood zijn voordat ze worden aangesneden.

Gesterkt door Buro

De partij voelt zich gesterkt door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (Buro) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het Buro concludeerde heel recent dat het onverdoofd slachten vanuit het oogpunt van dierenwelzijn moet worden verboden; zeker voor runderen, want die lijden er het meest onder.

Beest niet buiten bewustzijn

Het belangrijkste probleem is dat het reële gevaar dreigt dat de dieren na het aansnijden het bewustzijn nog niet hebben verloren. Ze ondergaan dus wel degelijk pijn. Volgens de NVWA ontbreekt onderzoek naar en registratie van de problematiek. Het rapport dient als advies voor Dijksma en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Elbert Dijkgraaf van de SGP wijst erop dat de NVWA zelf niet pleit voor een verbod, maar voor een beter wettelijk kader. De SGP vindt dat onverdoofd slachten moet kunnen, mits controle en handhaving geborgd zijn. De ChristenUnie sluit zich daar bij monde van Carla Dik-Faber bij aan.

Eerste Kamer lag dwars

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren verdedigde in 2011 en 2012 haar wetsvoorstel voor een verbod op de onverdoofde rituele slacht met succes. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de huidige regeringspartijen, stemde in juni 2011 met 116 stemmen voor het wetsvoorstel. De Eerste Kamer blokkeerde het voorstel.

Halal en koosjer

Thieme: "Nu het Buro van de NVWA met het advies komt om tot een verbod over te gaan, wil ik aanstaande dinsdag en woensdag toezegging van de staatssecretaris dat ze tot snelle actie overgaat en dat ze met een voorstel komt voor een verbod." Onverdoofd slachten is een gevoelig punt voor sommige moslims, omdat niet alle definities van halal verdoving toestaan. Volgens de joodse stromingen past het ook niet bij de definitie van koosjer.

PVV wil irreversibele bedwelming

De PVV zal een voorstel tot een verbod steunen maar wel amenderen. "Het is voor ons belangrijk dat de dieren irreversibel bedwelmd zijn; dus dat ze dood zijn voordat er wordt gesneden", aldus Dion Graus. "De PVV vindt ook dat andere aspecten van rituele slacht dieronvriendelijk zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.