Home

Nieuws 1391 x bekeken

Onduidelijkheid over stikstofdepositie

Den Haag - Een eigen stikstofdepositieberekening van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft ervoor gezorgd dat een rundveehouder in Someren zijn uitbreidingsplannen voorlopig kan vergeten.

De Raad van State zette deze week een streep door de op basis van de Natuurbeschermingswet verleende vergunning. De veehouder wilde in vijf stallen, 1764 vleeskalveren en 12 schapen gaan houden.

Berekening Aegrostacks

Volgens de Werkgroep was niet voor alle locaties een berekening van de stikstofdepositie gemaakt. Om dat argument kracht bij te zetten  het de Werkgroep een berekening laten uitvoeren met het programma Aegrostacks, waaruit blijkt dat de stikstofdepositie op een locatie toeneemt als gevolg van de vergunde uitbreiding.

Toename van de stikstofdepositie

Volgens de RvS hoeft niet op alle locaties een berekening gemaakt te worden, maar moeten de gemaakte berekeningen en beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied de conclusie kunnen dragen dat zeker is dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Het college heeft op basis van Aegrostacks-berekening erkend dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie, op een van de locaties die niet was betrokken bij de passende beoordeling. Daarom is het niet zeker dat het Natura 2000-gebied niet alsnog aangetast wordt, stelt de RvS.
De vergunning wordt vernietigd en het college moet binnen zes maanden een nieuwe beslissing nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.