Home

Nieuws 10 reactieslaatste update:8 okt 2015

Mestprijs bereikt hoogste niveau

Doetinchem - De ophaalbijdragen voor varkens- en rundveehouders hebben het hoogste niveau bereikt. Niet eerder dit jaar was de mestafzet voor veehouders zo duur. Voor eerst zijn de mestprijzen in regio Zuid het laagst in vergelijking met regio Noord, Midden en Zuid.

Niet eerder was de mest dit jaar zo duur. Dat geldt voor alle mesttypen. Per kuub betalen varkenshouders gemiddeld €23 per kuub. Dat is €5 meer dan vorig najaar.

Ook de prijzen voor rundveedrijfmest hebben een hoogtepunt bereikt: gemiddeld €18 per kuub, ten minste €7 meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Veel mestverwerking en export in Zuiden

Was de mest traditioneel het duurst in de regio Zuid, de ophaalbijdragen in de regio's Midden en Oost liggen nu hoger. De druk op de mestmarkt in het Zuiden van het land was altijd hoger door de grote veedichtheid in vergelijking met andere regio's. In het Zuiden vindt relatief veel mestverwerking en export naar België en Noord-Frankrijk plaats, waardoor de druk op de reguliere mestmarkt niet is toegenomen.

De prijzen in de regio Zuid zijn daarom redelijk stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Varkenshouders in het Zuiden betalen circa €21,50 per kuub.

De prijzen voor varkensmest in Midden-Nederland liggen zo'n €5 hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Een varkenshouder in de regio midden betaalt €25 per kuub. Rundveehouders zijn €18 tot €20 per kuub kwijt. Dat is ten minste €7 per kuub meer dan vorig jaar.

Een distributeur in deze regio laat weten dat er wel aanbod is van mest, maar akkerbouwers met mestopslagruimte niet happig zijn om mest te ontvangen omdat de mestopslagvergoeding te laag is naar hun zin.

Opmerkelijke stijging stromestprijzen

Jan Scherf van Mestverwerking Friesland meldt dat runderdrijfmest €15 per kuub kost (€3 in 2014), varkensdrijfmest €22 per kuub (€11 per kuub in 2014), dikke fractie €40 per ton (€25 per ton in 2014) en stromest €16,50 per ton (€4,50 per ton in 2014). Scherf noemt de stijging van de stromestprijzen opmerkelijk. "Runderdrijfmest verdringt alle mesttypen op de markt. Stromest werd doorgaans afgezet bij de bollenboeren. Ook zij kiezen nu voor runderdrijfmest en laten de stromest links liggen."

Hoge ophaalbijdrage mest

Volgens Scherf voeren de veehouders geen mest meer af omdat ze geen geld hebben om de hoge ophaalbijdragen te betalen. Scherf: "Veel mest blijft in voorraad bij de boeren. Dat zal in het voorjaar los komen. Ik verwacht dan een gekkenhuis want ontzettend veel mest zal dan in een korte tijd moeten worden uitgereden. De prijzen zullen dan nog verder oplopen."

Andere distributeurs beamen deze verwachting niet. Zij verwachten dat er vanwege de huidige melkprijs niet meer runderdrijfmest op de markt zal komen en de hoeveelheid varkensmest mogelijk zelfs minder kan zijn omdat het aantal varkens drastisch zou kunnen afnemen.

Runderdrijfmest verdringt andere mest

Sinds december 2014 zitten de ophaalbijdragen in de lift als gevolg van de toenemende druk op de mestmarkt. Door de toename van het aantal koeien steeg de hoeveelheid runderdrijfmest en verdrong andere mesttypen zoals varkensmest, tegelijk nam de plaatsingsruimte bij akkerbouwers af door aangescherpte regelgeving.

Laatste reacties

 • info104

  Het zijn niet de beste berichten , maar om te overleven zullen we zo snel als mogelijk is stappen moeten nemen om mest van de markt te halen. Alleen hoe doen we dat, volgens mij word het een kriem om geld los te krijgen om iets te realiseren, banken zetten de rem op dit soort leningen vanwege het Promest debacle, en de portemonnee onder de boeren is leeg. Wie durft nu te investeren in een mestverwerking tegen een redelijk rente tarief en welk systeem is de beste en laagste verwerkings- kosten, hoe kunnen we waterschappen de lozingsvergunning afdwingen of welke voorwaarden stellen ze om te mogen lozen. De burger wil geen grote verwerker naast zijn deur, vragen die bij me bovenkomen en waar ik nog geen antwoord op heb, wie kan ze wel invullen.

 • kalkar

  Info, gewoon de normen omhoog, en weg is het '"probleem".
  Eénvoudiger kan ik het niet maken. Maar ja, boeren zijn dom en vooral slaafs, ze doen alles wat die ambtenaren ze zeggen. Voor je het nog niet weet, info, maar het zgn. heilige mestbeleid is puur een instrument om de boerenstand ijskoud weg te saneren, alleen hebben de meeste dit nog steeds niet door.

 • massy

  We zijn als boeren onder elkaar ons zelf aan het vernietigen dat is de realiteit.

 • W.Oppersma

  We zijn ons aan het verarmen, wanneer men met de gehaltes zou mogen rekenen die in de eigen mest zit, is voor een groot aantal er geen probleem. Als de overheid de fosfortaire norm ook zou aanpassen aan de werkelijkheid, zie gemiddelde uitslagen van de mest bij BLGG, dan zijn er voor 2016 nog mogelijkheden.
  Het is triest dat de werkelijkheid wordt genegeerd om een geldverslindend systeem in de benen te houden.

 • veldzicht

  LTO,moet eens met de vuist op tafel slaan dat het zo niet langer kan,het kost de boer duizenden euro per jaar om mest af te voeren terwijl de grond uitgemergeld wordt.

 • maatje 1904

  Massy spreekt de enige waarheid het is triest maar een waarheid als een koe. stelletje domboos.

 • Peltjes

  Grond kopen willen ze niet, veels te duur. Nu de kosten van mestafzet de klauwen uitloopt, moet er met veel subsidie mestverwerkings fabrieken komen. En de melkveehouder met mestruimte op de grond jagen ze op kosten d.m.v. fosfaatrechten.

 • oorspronkelijk

  antibiotica fosfaat nitraat overschotten in natuurlijke omgeving Kringloopwijzer om verarming grond te voorkomen
  overschotten op voedingsmarkt
  dure technische innovatie om milieudoelen te halen
  wie o wie is schuldig
  oja iedereen doet het beter dan de buurman
  moedeloos word ik ervan

 • alco1

  Ik denk dat je moedeloos wordt van je zelf.

 • alco1

  @Massy en @Maatje. Ik zou me aansluiten bij de linkse partijen. Die snappen er ook niets van hoe alles in de realiteit werkt.
  Natuurlijk hebben jullie gelijk, maar in je straat kun je nog niets overleggen, niet in je buurt, niet in je gemeente, niet in de provincie niet in je land en ook niets in de EU, want het is overal de wereldmarkt die heerst.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.