Home

Nieuws 2073 x bekeken

MOB bereikt lang niet altijd zijn doel

Den Haag – Bang zijn voor procedures die de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) aanspant tegen aan veehouderijen verleende vergunningen is niet nodig. Als een provincie zijn huiswerk goed doet, blijft een verleende vergunning voor het in werking hebben van een veehouderij bij de Raad van State (RvS) echt wel overeind.

Dat blijkt deze week weer uit vier uitspraken die de RvS deed in zaken die de MOB had aangespannen tegen het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht. In drie van de vier aangespannen zaken werd GS in het gelijk gesteld.

Toename stikstofdepositie


Het gaat in alle vier de gevallen om vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het in werking hebben van veehouderijen in Benschop, Cothen, Woerden en Lopik. Volgens de MOB is de provincie er bij alle veehouderijen ten onrechte van uit gegaan dat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Bij alle vier de bedrijven zou sprake zijn van een toename van de uitstoot, omdat er meer dieren gehouden zouden worden dan volgens de referentiedata mogelijk is.

Rekenfout gemaakt in Benschop


Alleen bij de veehouderij in Benschop 'scoort' de MOB deze keer. Daar blijkt de provincie Utrecht een rekenfout gemaakt te hebben - die GS ook ruiterlijk toegeeft – bij het berekenen van de in de verleende uitbreidingsvergunning. De totale ammoniakemissie zou ruim 200 kilo hoger uitkomen dan vergund. Volgens de RvS kan een vergunning zoals hier aan de orde is alleen verleend worden als het niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie, dus vernietigd de RvS het besluit over het bedrijf is Benschop. De provincie moet binnen zes maanden een nieuwe beslissing nemen.

Juiste referentiedata bij vergunningverlening


In de drie andere door de MOB aangevallen besluiten is GS in het gelijk gesteld, omdat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. GS is van de juiste referentiedata uitgegaan bij de vergunningverlening, aldus de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.