Home

Nieuws 3 reacties

LTO en NVV: verwerkingspercentages niet verhogen

Den Haag - LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) willen dat staatssecretaris Dijksma haar vorig jaar aangekondigde verhoging van de mestverwerkingspercentages in 2016 niet doorzet.

Dijksma zal vermoedelijk deze of volgende maand een beslissing nemen over de verwerkingspercentages. De staatssecretaris laat niet blijken dat ze van plan is in te gaan op het verzoek van LTO en NVV.

Verwerkingspercentages verhogen

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseerde het ministerie eerder dit jaar om de verwerkingspercentages te verhogen voor de regio Zuid (van 50% naar 74%) en voor de regio Oost (van 30% naar 62%). Voor de overige regio's zou het verwerkingspercentage op 10% kunnen blijven.

Dierrechten afschaffen

De verwerkingspercentages zijn nodig om een evenwicht op de mestmarkt te bereiken. Met de percentages wordt vastgelegd welk deel van het fosfaatoverschot moet worden verwerkt. Het uiteindelijke doel van Dijksma is om het stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee af te schaffen. Dat kan alleen als er genoeg mest wordt verwerkt.

Mestverwerkingspercentages aanpassen

LTO Nederland en de NVV willen Dijksma er nu van weerhouden de verplichte mestverwerkingspercentages aan te passen. Wel erkennen ze dat het nodig is om de percentages te verhogen om een evenwicht op de mestmarkt te bereiken.

Foto: Joris Telders

Te weinig vergunningen verstrekt

Dat de mestverwerking niet loopt zoals het moet, heeft te maken met vertragingen op lokaal en regionaal niveau: er worden te weinig en te langzaam vergunningen verstrekt, zeggen LTO-voorzitter Albert Jan Maat en Ingrid Jansen van de NVV.

Lastenverzwaring ligt niet voor de hand

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft in schriftelijk overleg  begin deze maand aan de staatssecretaris gesteld dat verhoging van de mestverwerkingspercentages een lastenverzwaring is die op dit moment niet voor de hand ligt. De staatssecretaris heeft daar inhoudelijk niet op gereageerd. Dijksma wil hoe dan ook voorkomen dat de mestmarkt verder ontwricht raakt.

Toelating van mineralenconcentraten

LTO en NVV zeggen dat er meer tijd nodig is om de mestverwerking op peil te brengen en dat verhoging van de verwerkingspercentages op dit moment de problemen niet oplost, maar juist vergroot. Volgens NVV en LTO is er pas vanaf het eind van volgend jaar genoeg verwerkingscapaciteit te realiseren.

Daarbij komt dat er nog steeds geen fiat is voor de toelating van mineralenconcentraten als kunstmestvervanger. Daardoor is mestverwerking financieel lastig rond te breien. Dijksma zal de toelating van mineralenconcentraat in Europees verband aan de orde stellen. Haar indruk is dat andere lidstaten met argwaan kijken naar het Nederlandse verzoek.

Laatste reacties

  • info104

    Hogere verwerkingspercentages en de transporten van droge en verwerkte mest te blokkeren door transporteurs die een retourvracht willen meenemen richting buitenland krijg ik een rotsmaak van in de mond. Volgens mij zit er maar een ding achter minder dieren in Ned. houden , de ondernemers het zo moeilijk maken dat ze gewoon MOETEN stoppen omdat ze de mest niet meer voor fatsoenlijk geld kwijt kunnen, volgens mij moeten gewoon goed nadenken hoe we nu moeten handelen.

  • Wim Toornstra

    Het hele mestbeleid is gebaseerd op uitroken. Complete doorgeslagen politieke onwil. Een grote brij van regels controles en boetes.

  • agrieehollande

    Inderdaad uitroken. Te meer omdat de noodzaak twijfelachtig is als je kijkt naar de verschillende manieren van monsters nemen, die voor waterschappen gunstiger zijn en voor landbouw omdat ten onrechte planten en dieren die in het oppervlaktewater zitten voor fosfaat zorgen en niet het water zelf. Brussel stelt geen eisen aan de monsterwijze.

Of registreer je om te kunnen reageren.