Home

Nieuws

Koolen wijzigt plannen weer

Wichmond - Internetmiljonair Kees Koolen heeft een herziening van het bestemmingsplan voor de runderstal aan de Polweg 6 in Wichmond, bij de gemeente Bronckhorst aangevraagd.

Het bedrijf wordt geen 2 maar 1,5 hectare, zo valt te lezen op de website van de gemeente. Hiermee is weer een nieuwe stap gezet in de bouwplannen voor de stal van het bedrijf Dutch Dairy Genetics BV. Koolen wil daar onder meer embryo's kweken voor wat de grootste stal ter wereld moet worden in Brazilië.

Bouwplannen en uitbreiding

Dutch Dairy Genetics heeft drie fasen voor de ontwikkeling van het bedrijf aangekondigd. Voor fase twee is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het verzoek hiertoe hebben de zaakwaarnemers van Koolen op 13 mei 2015 bij de gemeente Bronckhorst neergelegd. Het gaat om de bouwplannen en het uitbreiden van het agrarisch bouwperceel aan de Polweg 6 naar ongeveer 2 hectare. In het verzoek is aangegeven dat er maximaal 138 melkkoeien, 200 stuks jongvee en 50 fokstieren gehouden zullen worden.

Tumultueuze bijeenkomst

Het college heeft dit aangehouden en vroeg de initiatiefnemer om eerst de buurt in te lichten over zijn plannen en het draagvlak in beeld te brengen. Dit hebben Koolen en zijn zaakwaarnemer Marcel Schiphorst gedaan door twee brieven te sturen naar de omwonenden en door vorige week donderdag een informatiebijeenkomst te organiseren in Vierakker. Deze bijeenkomst verliep tumultueus, het publiek verliet op een gegeven moment de zaal.

Aantal dieren teruggedrongen

Even daarvoor had Koolen via zijn zaakwaarnemers bij de gemeente aangegeven dat hij uiteindelijk maximaal 650 dieren (500 melkkoeien en 150 stuks overig rundvee) zou gaan houden op de locatie, voor fase 3. In de oorspronkelijke plannen was bij fase drie nog sprake van 1445 dieren.

Verzoek voor wijzigingsplan

Begin oktober is er namens Dutch Dairy Genetics een verzoek bij de gemeente ingediend om de herziening van 13 mei in te trekken en tegelijkertijd is er ook een verzoek gedaan voor een wijzigingsplan. Dit laatste verzoek gaat over een wijziging van het bouwperceel tot max. 1,5 hectare en dus niet meer over de eerder gevraagde 2,0 hectare.

Voordelen van het draaien van het bouwblok

De omwonenden vermoeden dat Koolen van plan is het bouwblok te draaien. Dat heeft volgens hen voor Koolen verschillende voordelen: dan blijft de stal uit de buurt van de woning die er nog staat. Daarnaast is het volgens hen wellicht mogelijk om, als de geplande silo's het veld ruimen en het een stal wordt, 650 dieren te houden binnen fase 2. Daarmee blijft de stal ook ver genoeg uit de buurt van wat op dit moment nog een burgerwoning is.

'Koolen niet bereid om te luisteren'

Het college gaat zich over een tijdje over de nieuwe plannen buigen. In dat besluit wordt ook de mate van draagvlak bij omwonenden meegewogen. Dat draagvlak is er nog niet, geeft een woordvoerder van de omwonenden aan. Koolen is naar hun mening niet bereid om te luisteren, hij past alleen maar zijn plannen aan. De petitie tegen de stal op tekenvoorjouwlandschap.nl door Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNF) is inmiddels door ruim 3.200 mensen getekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.