Home

Nieuws 17 reacties

Europarlement stuurt aan op inkrimping veehouderij

Straatsburg - Met strikte maatregelen voor de uitstoot van broeikasgassen als methaan en ammoniak kan het Europees Parlement woensdag forse beperkingen opleggen aan de veehouderij in Europa. Het is ongewis welke kant de stemming opgaat.

De liberale fractie (AlDE) is verdeeld, de Christen-Democraten (EVP) en de conservatieven (waaronder SGP/ChristenUnie) willen de regelgeving afzwakken om de ingreep voor de landbouw te beperken. De sociaal-democraten zijn overwegend voor aanscherping van de regels.

Copa-Cogeca wil beperking voorkomen

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca heeft met een brief aan alle parlementariërs de druk opgevoerd om te voorkomen dat het parlement te strenge richtlijnen oplegt. Copa-Cogeca vreest dat het parlement de vleesveehouderij, de melkveehouderij en de melkveehouderij fors beperkt, als de voorgestelde maatregelen worden aangenomen.

CDA wil nieuwe ammoniakdoelen

CDA'er Annie Schreijer-Pierik  zegt dat verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van de luchtverontreiniging van belang is, maar dubbele regels moeten voorkomen worden, en de koe mag niet uit de wei gejaagd worden, vindt zij. "Daarom stemmen wij methaan uit het voorstel en vragen we de Europese Commissie om met nieuwe ammoniakdoelen te komen", zegt zij. Haar overtuiging wordt echter nog niet door een duidelijke meerderheid van het parlement gedeeld; overigens is er ook geen duidelijke meerderheid die rekening houdt met de inspanningen die al gedaan zijn in de lidstaten.

Ammoniakemissie gedaald

Het Planbureau voor de leefomgeving meldt dat de ammoniakemissies in Nederland tussen 1990 en 2014 met 63 procent zijn gedaald van 373 naar 138 kiloton, waarvan 117 kiloton voor rekening van de landbouw komt. De grootste daling is het gevolg van krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. Ook de methaanemissie uit de landbouw daalde in die tijd, volgens gegevens van het IPPC.

Grotere bijdrage landbouw aan afname uitstoot

Europese milieuorganisaties hebben in hun lobby naar het Europees parlement juist gesteld dat de landbouw verantwoordelijk is van 90% van de ammoniakuitstoot en de helft van alle methaanuitstoot. Volgens de milieuorganisaties zou de landbouw een veel grotere bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van broeikasgassen, omdat de technieken daarvoor aanwezig zijn. In Nederland worden veel van die technieken (zoals luchtwassers en emissiearme mestaanwending) al toegepast.

Gevaar voor voedselproductie

Copa-Cogeca stelt dat de huidige voorstellen in het parlement de voedselproductie ernstig in gevaar brengen. De rundvleesproductie zou met 29,1 procent dalen, de melkproductie met 9,1 procent en de varkensvleesproductie met 8,7 procent.  De landbouworganisatie vreest dat de Europese Unie met zo'n maatregel de landbouwproductie wegjaagt.

Laatste reacties

 • jvanmaanen

  Politiek met een heerlijke visie! De wereldvoedselorganisatie waarschuwen dat binnen de kortste keren de voedselproductie verdubbelen moet en de politiek de veestapel beperken... Allemaal van sla leven zeg ik!
  Het word tijd om Poetin eens uit te nodigen in de EU. Rampen of oorlog geeft honger en dat brengt nou juist het besef van de rijkdom van voedselzekerheid en -veiligheid!

 • alco1

  Zullen ze nou werkelijk niet in de gaten hebben dat veehouderij puur kringloop is. Voor voeding van die dieren is voeding nodig wat weer zuurstof in de atmosfeer brengt.
  De eigen manieren van leven van ons allen wat delfstoffen soupeert is de boosdoener voor de opwarming van de aarde.

 • Schraar

  Methaanuitstoot door de koe mag helemaal niet meegenomen worden. Is onderdeel van een korte kringloop: Methaan wordt binnen 10 jaar omgezet in CO2 > wordt opgenomen door de plant, gras, mais > wordt weer opgenomen door de koe.
  Uitstoot van methaan door de koe geeft om deze reden geen verhoging van het methaangehalte in de atmosfeer. Het methaan gehalte is ongeveer vanaf 2000 ook niet meer toegenomen, dus niet de veroorzaker van klimaatverandering.
  Dit in tegenstelling tot het CO2 gehalte, dit blijft door vooral de verbranding van fossiele brandstoffen gigantisch toe menen. Hier zit dus het probleem, dat kan de koe niet oplossen.

 • alco1

  Trouwens. Kunnen meer mensen niet rechtstreeks in Home komen.

 • heide01

  De varkenscyclus is ook van toepassing op alle andere grondstoffen wereldwijd. Deze zijn nu aan het uit bodemen.Vanwege de correlatie tussen mais voor bio energie en voor dierlijke/menselijke consumptie bewegen de grondstoffen voor food en non food met elkaar op en neer. Hoe dieper het met elkaar uit bodemt hoe groter de schaarste hierna.
  Nu ook beleidsmatig gaan ontmoedigen gaat de cyclus verdiepen. Binnen enkele jaren nieuwe voedselschaarste, onlusten en nieuwe krediet crises?

 • Schraar

  Ammoniak is helemaal geen broeikasgas, maatregelen tegen uitstoot hiervan helpen dus niet tegen klimaatverandering.
  Volgens mij zorgt het injecteren juist voor reacties in de grond waarbij meer lachgas vrijkomt, wel een broeikasgas.

 • Mozes

  @alco, ik heb al meerdere dagen grote problemen met inloggen op deze site. Momenteel kan ik alleen nog op de site komen via een link in een email bericht.

 • kleine boer

  Hier ook erg lastig om in te loggen dacht dat het aan m'n laptop lag maar op i foon ook geklooi

 • krulsaart

  Misschien niet verkeerd als de rest van Europa ook aan de luchtwasser gaat.

 • alco1

  Bedankt mozes en kleine boer. Nou weet ik tenminste dat het niet aan mijn eigen PC ligt.
  @krulstaart.Luchtwassers zijn ook maar een wassen neus.
  De stikstof komt in de lucht wat weer opgenomen door planten die er weer zuurstof voor produceren.
  Pure kringloop dus.
  @schaar. Jij snapt het, al mag er ook gelachen worden.

 • alco1

  Wie in vredesnaam zegt de waarheid is een keer dat wij met z'n allen door verbranding van delfstoffen zorgen voor aardbol opwarming.
  Wie ook in de tweede kamer gaat Thieme is een keer de oren wassen met haar leugens dat het eten van vlees nog milieu vervuilender is dan rijden in een Hummer.

 • meuleman

  Probeer de site is via google chroom.

 • el

  Ik zit op google chroom, ook klooten.

 • schoenmakers1

  heb gebeld met boerderij, daar zeiden ze dat er nog geen klachten binnen gekomen waren, dus het lag aan mijn pc, allemaal bellen dus, kan het opgelost worden de problemen met de site

 • kleine boer

  lezen toch mee mag ik hopen. ligt niet aan jou pc of we moeten allemaal een verkeerde update hebben gehad toevallig.

 • Wim Toornstra

  Wel een dikke rekening van Boerderij gehad. Maar de site is waardeloos bereikbaar.

 • Beheerder
  Redactie

  @ Schoenmakers en anderen:
  Dank voor de feedback die jullie hier gaven. En zeker dank aan Schoenmakers die de moeite neemt om dat ook telefonisch te melden.
  Het probleem ligt niet aan jullie computer, maar aan onze kant! Onze deskundigen zoeken naar de oorzaak voor de langere laadtijden of dat pagina's soms helemaal niet tonen.

  Tot die tijd: Wanneer u als gebruiker een wit scherm krijgt of het artikel niet goed laadt, druk dan de toetsen [CTRL] en [F5] gelijktijdig in. Dan zal de pagina wel inlopen.

  Onze excuses voor het ongemak.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.