Home

Nieuws

Efsa ziet hormoonverstorende effecten pesticiden

Parma – Efsa heeft van een serie gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld dat het een hormoonverstorend effect kan hebben.

Een deel van de middelen is momenteel toegelaten, terwijl voor de andere producten een toelating is aangevraagd. De Europese voedselveiligheidsautoriteit benadrukt dat nog meer onderzoek nodig is.

Vruchtbaarheid, ontwikkeling foetussen

Als een hormoonstelsel wordt aangetast, kan dit onder meer de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van foetussen aantasten. In totaal nam Efsa sinds 2014 vijftien nieuwe werkzame stoffen onder de loep. Nog eens 26 reeds toegelaten werkzame stoffen zijn opnieuw beoordeeld. Efsa concludeert in vijftien gevallen dat sprake is van gevaar of een risico.

Onder deze producten zijn de herbiciden flumioxazin, dat gebruikt wordt in mais en soja, en amitrole, dat op graspercelen wordt gebruikt. Ook het fungicide flutianil, dat vooral wordt ingezet in de groente- en aardbeienteelt, wordt geclassificeerd als schadelijk voor de vruchtbaarheid en zogeheten endocriene organen, zoals de schildklier en prostaat.

Elf reeds toegelaten

Van de vijftien middelen die mogelijk hormoonverstorend werken, zijn er elf reeds toegelaten. Efsa waarschuwt dat in ongeveer een derde van de gevallen definitief wetenschappelijk bewijs voor een hormoonverstorend effect ontbreekt, maar bestaande studies bij dieren wijzen op mogelijke risico's.

De Europese fractie van de Partij voor de Dieren vraagt de Europese Commissie de stoffen zo snel mogelijk van de markt te halen. "De Europese vergunning voor veel van deze hormoonsverstoorders loopt eind dit jaar af. Europa moet deze middelen zo snel mogelijk in de ban doen na de alarmerende conclusies van Efsa. Mens en dier moeten beschermd worden tegen dit gevaarlijke gif", aldus Anja Hazekamp.

Of registreer je om te kunnen reageren.