Home

Nieuws

Eén register onteigeningsdeskundigen

Wageningen - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) hebben een register voor onteigeningsdeskundigen gelanceerd.

Via www.RegisterDOBS.nl zijn alle onteigeningsdeskundigen, lid van NVM en NVR, te vinden die voldoen aan toelatingseisen. Ard Klijsen, voorzitter NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed: "Het is goed dat er uniforme registers zijn naast de brancheverenigingen, die kwaliteiten waarborgen."

Bevordering kwaliteit

De stichting Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS) heeft tot doel een lijst samen te stellen van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden. De stichting bevordert en bewaakt deze deskundigheid van de geregistreerden. Dit gebeurt middels het stellen van toelatingscriteria en verplichte bijscholing.

Inmiddels 80 deskundigen

De stichting Register DOBS is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van de NVR, de onteigeningsadvocatuur en de rijksoverheid. VastgoedCert, een platform dat zorg draagt voor de certificatie en registratie van makelaars en taxateurs, is adviseur van het bestuur.

De toelating tot het register is op aanvraag en staat open voor hen die lid zijn van een beroepsorganisatie met tuchtrecht. Inmiddels zijn ruim 80 deskundigen geregistreerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.