Home

Nieuws

EU krijgt expertgroep pesticiden

Luxemburg – Nederland heeft met succes gepleit voor een Europese expertgroep voor duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel van Nederland kreeg brede steun tijdens een Europese landbouwraad in Luxemburg.

Nederland wil dat de expertgroep onderzoekt hoe 'vergroening' van gewasbescherming gestimuleerd kan worden.

Concrete beleidsvoorstellen

De expertgroep zou wat Nederland betreft onder de controle van de Europese Commissie moeten vallen en na zes maanden concrete beleidsvoorstellen moeten doen. De expertgroep zou ten minste moeten kijken naar hoe pesticiden die een laag risico vormen voor de volksgezondheid en milieu sneller kunnen worden toegelaten. Ook moet gekeken worden naar hoe geïntegreerde gewasbescherming gepromoot kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.