Home

Nieuws 2849 x bekeken

Doorbraak in mestmeting met Nirs

Wageningen - Droge mest kan betrouwbaar gemeten worden met Nirs. Dat meldt labketen Eurofins Agro. De overheid moet deze meettechniek nog goedkeuren.

Eurofins Agro (voorheen Blgg) zegt een betrouwbare kalibratielijn te hebben ontwikkeld voor mesting van droge mest met Nirs (nabij-infraroodspectroscopie). De labketen noemt het een doorbraak. De volgende stap is om deze nieuwe werkwijze te laten goedkeuren door de overheid.

Nieuwe kwaliteitsparameters

Volgens de labketen kan met de Nirs-meettechniek stikstof- en fosfaatgehalten van mest betrouwbaarder, sneller en goedkoper worden gemeten. Daarnaast biedt de Nirs-techniek mogelijkheden om nieuwe kwaliteitsparameters te introduceren.

Kalibratielijn

Het afgelopen jaar hebben verschillende partijen - waaronder Eurofins Agro - geprobeerd een betrouwbare mestmeting op te zetten via Nirs. Tot nu toe lukte dat niet. Eurofins Agro heeft 50.000 monsters via Nirs en de klassieke, chemische manier geanalyseerd. op basis van deze monsters heeft het bedrijf een kalibratielijn weten te ontwikkelen.

Vooraf weten welke gehaltes in mest

De Nirs-techniek werkt met een sensor die op basis van het weerkaatsingspatroon van licht realtime de NPK-gehalten en het drogestofpercentage van de mest meet. Zonder opsturen van monsters, zonder wachttijd en op basis van honderden metingen per vracht. Direct na het laden krijgt de chauffeur al een sms of pushbericht met de gehaltes. De mestdistributeur en akkerbouwer weet zo vooraf exact wat hij aan gehaltes gaat aanvoeren. Gekoppeld aan de gps-registratie kan de mestvrachtwagen dan per vracht direct een complete set data aan overheidsdienst RVO.nl sturen. Dit is fraudebestendig en wat de overheid wenst.

Of registreer je om te kunnen reageren.