Home

Nieuws 3339 x bekeken 9 reacties

Dijksma: nooit gelijk speelveld in EU

Den Haag - Hoewel het van belang is dat boeren binnen de Europese Unie te maken hebben met gelijke regels, zal er nooit een geheel gelijk speelveld zijn. Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

In die brief geeft ze antwoord op tientallen vragen van Kamerleden over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek.

Eerlijke verdeling

Het blijkt dat in de discussie tussen Dijksma en de Tweede Kamer verschillende definities van een gelijk of eerlijk speelveld worden gehanteerd. Aan de ene kant wordt er gesproken over een eerlijk speelveld, als er sprake is van een eerlijke verdeling  tussen de verschillende ketens in de levensmiddelenindustrie, anderzijds wordt de term gebruikt om aan te geven dat primaire ondernemers in Nederland niet benadeeld mogen worden ten opzichte van hun buitenlandse collega's door eenzijdige (wettelijke) ingrepen in Nederland.

Internationale wetgeving

Dijksma vindt het van belang dat ondernemers op een gelijk speelveld internationaal kunnen produceren en handelen, vergeleken met hun Europese collega's. Daarom zal  internationale wet- en regelgeving steeds belangrijker worden, stelt de staatssecretaris. Maar op gebied van ruimtelijke ordening en milieu- en natuurvergunningverlening is er juist weer een afweging op regionaal en lokaal niveau.

Toch zal Dijksma in het overleg met haar Europese collega's stelselmatig aan de orde stellen dat een gelijk speelveld voor de Europese boeren gehandhaafd moet worden.

Verschillen in uitvoering regels EU

Desalniettemin zijn er verschillen - ook als het gaat om uitvoering van Europese regelgeving. In Frankrijk  is er bijvoorbeeld een gekoppelde steun van €35 per melkkoe voor maximaal 40 koeien per bedrijf en een steun van €181  per zoogkoe voor maximaal 50 koeien per bedrijf.  Nederland kent geen melkkoeienpremie en een zoogkoeienpremie van €160, voor zover die grazen op grond waarvoor geen hectarepremie wordt gegeven. Daar staat echter tegenover, zegt Dijksma, "dat de gemiddelde hectarepremie in Nederland substantieel hoger is dan in Frankrijk."

Hogere kosten dan in andere EU-lidstaten

Als het gaat om de varkenshouderij, heeft Nederland te maken met hogere kosten dan andere Europese lidstaten.  Dat heeft, zegt Dijksma, vooral te maken met de hoge kosten voor mestafzet en mestverwerking. Die kosten vloeien wel voort uit Europese regels, die in principe voor alle lidstaten hetzelfde zijn. Maar de gevolgen van die regels worden in Nederland meer gevoeld dan in andere lidstaten, als gevolg van de hoge veendichtheid, hoge bevolkingsdichtheid en hoge milieudruk.

Daar komt bij dat de Noordwest-Europese lidstaten, waaronder Nederland, op het terrein van dierenwelzijn soms iets verder gaan, dan wat de Europese Unie vereist.

Omstandigheden verschillen per lidstaat

Nederlandse boeren hebben te maken met hogere energiebelastingen dan hun buitenlandse collega's, zo stelde de Tweede Kamer in een vraag aan Dijksma. De staatssecretaris wil daar genuanceerd naar kijken. Nederlandse glastuinders hebben bijvoorbeeld een verlaagd tarief. "Bovendien moet dit in samenhang worden beoordeeld met andere fiscale faciliteiten ten behoeve van de agrarische sector", zegt Dijksma, die er vervolgens aan toevoegt dat de "omstandigheden voor de boer per lidstaat altijd verschillen".

Want, zegt Dijksma, "Nederlandse boeren hebben ook voordelen, met name op het gebied van logistiek, infrastructuur, organisatiegraad en kennis."

Laatste reacties

 • agratax2

  Hektare premies zijn lang gelden ingesteld om de prijs subsidie te compenseren en dat betekende dat er niet alleen verschillende hectare premies tussen Frankrijk en Nederland golden, maar ook tussen de hoog productieve departementen en de laag productieve departementen binnen Frankrijk. Hier tootn onze Staatssecretaris weer eens aan dat ze de achtergrond van de hectare premies niet kent en appels met peren vergelijkt. Frankrijk kent of kende zelfs hogere premies voor geregend land en niet beregend land in hetzelfde departement.

 • schoenmakers1

  dijksma moet eigenlijk vertellen, zolang ik op deze stoel zit zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om het gelijke speelveld niet laten ontstaan, ze wil gewoon niet, en dat is iets heel anders als kan niet

 • ...............

  Onze Sharon heeft het ook nog over kennis, heeft ze ook niet al eens wat met onderwijs te maken gehad? Oh ja, dat heeft ze ook de vernieling in geholpen!!

 • Foxxy

  Wat een politiek geneuzel!

  Bah! Tussen de regels door hebben we het hier dus beter!

  ... Wat hebben we het hier toch best!

 • gertke

  Jaja mevrouw Dijksma,kent U het gezegde: Toen de ezel het hongerlijden gewend was ging ie kapot.Nog effe....

 • fietskip

  @Nederlandse boeren hebben ook voordelen !! Dus omdat de Nederlandse boer zo (goed) is moet je het hem gewoon moeilijker maken? Mooie uitspraak Dijksma.

 • ejmooiweer1

  Oh, ik dacht dat de hectare premie voor 30% bedoeld was voor vergroening om een soort gras en soort gewas te doorbreken. Zodat we over een paar jaar nog steeds bereid zijn om met belastinggeld verkapte inkomenssteun te verlenen.

 • schoenmakers1

  ejmooiweer1, de hectare premie is bedoeld om de gedaalde prijzen voor een gedeelte te compenseren, daar heeft men later verschillende eisen bijgehaald omdat onze belangenbehartiger zeer veel steken laten vallen, maar ze mogen wel dikbetaald bij overleg aanschuiven, dat schijnt al voldoende te zijn om overal mee in te stemmen, schijnbaar mogen ook nog voor de niet leden beslissen, hoe democratie.

  Je moet het zien als dat alle mensen in nederland 50% van het salaris moeten inleveren, die is immers zwaar gesubsidieerd, een afrikaan wil immer voor veel minder het werk doen, vervolgens krijg deze korting gedeeltelijk gecompenseerd, met een heleboel onzinnige eisen die nergens over gaan maar een of andere ambtenaar heeft dit met pijltjes gooien geblinddoekt op een vel papier zo aangewezen

 • Professor P

  Dijksma heeft een aardig bord voor haar kop. Welk voordeel heeft de boer logistiek: geen rode diesel meer en kentekenbewijs (en straks dus ook wegenbelasting)
  Voordeel infrastructuur en organisatiegraad: regels en hoge kosten. Nergens zijn de belastingen zo hoog als in Nederland en geld uit Brussel dat bedoeld is voor de landbouw wordt ingezet voor natuurbewegingen om juist de boeren te dwarsbomen. Voordeel kennis: in ieder geval niet in de politiek en de agrarische kennis wordt voor een appel en een ei geëxporteerd. Buitenlandse studenten krijgen subsidie om hier te studeren. Nog nooit van IP gehoord.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.