Home

Nieuws 8 reacties

Dijksma: geen uitwisseling fosfaatrecht sectoren

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken blijft tegenstander van verhandelbaarheid van fosfaatrechten tussen verschillende sectoren. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp.

Eerder al liet ze haar mening hierover weten, nu laat ze er geen twijfel meer over bestaan.

Mogelijkheden ontwikkeling

Overheveling van rechten van varkenshouderij naar melkveehouderij zou de blijvers onder de varkenshouders kostenverhoging bezorgen. Binnen de sectoren ziet ze juist wel mogelijkheden voor ontwikkeling van individuele bedrijven via verhandelbare fosfaatrechten.

Stelsel fosfaatrechten nog niet duidelijk

Over de uitwerking van het stelsel van fosfaatrechten houdt de staatssecretaris zich nog erg op de vlakte. Ze verwijst naar het overleg dat ze hierover voert met verschillende organisaties. Het kan nog wel even duren voor de regelgeving rond is, blijkt uit Dijksma's brief.

Fosfaatrechten mogelijk pas in 2017 ingevoerd

Ze legt uit dat het vóór 2016 niet rond hoeft te zijn. De fosfaatrechten kunnen zelfs in 2017 nog worden ingevoerd, zij het met terugwerkende kracht, antwoordt ze op vragen van de SP.

Laatste reacties

 • M.harmsen

  Nog een jaar in onduidelijkheid?

 • Klaasvaak

  Met terugwerkende kracht?

  Ondertussen wel even aan de wet grondgebondenheid voldoen.....

  Dan wil ik ook weten hoeveel fosfaat ik mag produceren....

  Het is ook moeilijk om je 'afdeling' EN je achterban tevreden te houden....

 • Peerke1

  Het gaat er steeds meer op lijken dat het niks meer wordt met die omstreden Fosfaatrechten. Wanner zijn de nieuwe verkiezingen?

 • koeien10

  Dijksma hopeloos geval?

 • Foxxy

  Wachten op 2017?

  Ze moesten alleen nog succesvolle ondernemers in de politiek zetten! Scheelt een hoop geneuzel!

 • Klaasvaak

  En en kiesdrempel van min. 5 zetels...
  Scheelt nog meer geneuzel

  Ik ben bang dat Dijksma in de resterende tijd nog zoveel amvb's oid uit de hoge hoed tovert dat haar opvolger het heel moeilijk kan herstellen...

  het bericht dat Brussel niks schijnt te weten over fosfaatrechten geeft wel te denken en nog meer twijfels over de transparantie van Dijksma en haar achterwer .... eh... achterban

 • Jan van het Zand

  De mestwetgeving is duidelijk gericht op grondgebondenheid. Fosfaatplafond is een verzinsel van de EU.
  Een fosfaatplafond per sector staat haaks op liberale economie. Het is bovendien onnodig als een boer voldoende grond heeft om de dierlijke mest op eigen grond uit te rijden.
  Het houdt totaal géén rekening met startende melkveehouders. En ook niet met akkerbouwers wier opvolgers melkvee wensen te houden, omdat daar hun passie ligt.
  Het polderen staat nieuwkomers niet toe, omdat het polderen aan tafel met de huidige belanghebbenden wordt gedaan. Kortom: Met de huidige belanghebbenden poldert de staatssecretaris. En die verdelen de koek onderling.
  Fosfaat was een kapstok bij instelling van de mestwet en wordt nu ineens een scherprechter? Het mestprobleem is niet fosfaat maar stikstof. Fosfaatplafond is een politieke dwaling.

 • Vhouder

  Dijksma niks, pas op heb je liever een staatsseceretaris van d66 of GroenLinks of pvdd of eentje van de sp dan hebben we helemaal geen rechten meer nodig en ook geen boeren.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.