Home

Nieuws 14 reacties

Deltaplan nodig voor asbestsanering landbouw

Den Haag – Er is een nationaal deltaplan nodig voor de sanering van asbestdaken. Per 1 januari 2024 geldt een verbod op asbesthoudende dakbedekking. Met het huidige, te lage tempo van asbestsanering wordt die datum niet gehaald.

Het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig moet daarom worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken.

Deze oproep komt van een coalitie die zich sterk maakt om de urgentie van het asbestprobleem op alle politieke niveaus hoger op de agenda te krijgen. De coalitie bestaat uit: Landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig, verzekeraar Achmea en LTO Nederland.

Nog 120 miljoen vierkante meter asbestdak

Er ligt in Nederland nog 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak. Verreweg het meeste asbest, bijna 100 miljoen vierkante meter, zit in de agrarische sector. De totale saneringskosten worden geraamd op ruim €1 miljard en de vervangende investeringen op ongeveer €3,25 miljard.

Jaarlijks wordt tot nu toe slechts 4 miljoen verwijderd. De risico's van afspoeling van verweerde asbestvezels op stallen, schuren en allerhande bedrijfsgebouwen worden groter. Volgens becijferingen van de Gezondheidsraad sterven jaarlijks 1.300 mensen aan ziektes die samenhangen met asbest.

Handhaving en stimulering asbestsanering

Op korte termijn zijn gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en Aedes (vereniging van woningcorporaties) om de krachten te bundelen met als doel het deltaplan van de grond te krijgen. Daarvoor is een deltacommissaris voor asbest nodig, die het plan gaat trekken. Voor de handhaving én het stimuleren van asbestsanering ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en provincies.

"Het moet sneller én beter en daar is geld voor nodig", zegt programmamanager Ruud Hoosemans van Agro Asbestveilig. "In de praktijk wordt de sanering enorm belemmerd door tegendraadse maatregelen, een gebrek aan capaciteit en een vaak zeer inefficiënte aanpak."

Maatschappelijke onrust over asbest

De maatschappelijke onrust over asbest neemt toe, mede naar aanleiding van een serie recente grote branden waarbij asbest vrijkwam. Hoosemans: "Sanering van asbestdaken komt tegemoet aan die zorgen en leidt tevens tot minder milieuschade, extra werkgelegenheid en investeringen. Ook de leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit zijn ermee gediend als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt."

Betere regie en coördinatie nodig

Volgens de coalitie moeten er minder regels komen en meer synergie. Over de hele linie is voor de uitvoering een betere regie en coördinatie nodig. Waar het ook aan schort is een stevige en eenvoudige rijksregeling, een pakket aan financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen en het opschorten van de stortbelasting. Een laag btw-tarief en soepeler voorwaarden in de bestaande provinciale subsidies ('asbest eraf, zonnepanelen erop') kunnen ertoe bijdragen dat de asbestsanering in een hogere versnelling komt.

Laatste reacties

 • farmer135

  Het is heel simpel, gewoon de datum veranderen naar 2030,
  dat geeft wat meer tijd en rust.

 • oorspronkelijk

  Lto je kan je maar ergens druk overmaken
  graag antwoorden op prangende vragen.
  te dure pacht
  fosfaat in verhouding tot grond
  melkveewet
  onduidelijkheid invoering verantwoorde groei
  liquiditeit bedrijven
  of heb ik uw visie gemist

 • wimschaap

  er zullen ook stallen zijn die in de jaren tot 2030 gesloopt worden daar kun je moeilijk nu nog in inversteren

 • wienbemelmans

  geen probleem nu geen geld naar Griekenland en het probleem is opgelost investeer het maar eens in de landbouw dan is het een keer niet weg gegooid

 • hooghoes

  Tis heel simpel geen asielzoekers, geen geld naar griekenland . Maar gewoon asbest saneren voor niks.

 • schoenmakers1

  mensen toch, dat kan toch niet, de landbouw als levensvatbare sector neerzetten, dat willen we niet, de sector moet kapot, als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks, we hebben immers de regelgeving zelf in de hand (citaat)

 • wimscheerders

  het is zo simpel 'subsidie op asbest sanering, maar dan geen verplichting op zonnepanelen of wat dan ook

 • schoenmakers1

  en de zogenaamde actiegroepen zijn ook op onze hand, wel door onze enorme financiële steun, maar daar zal niemand een punt van maken

 • info104

  Wie stelde de regels op t.a.v.. dat het asbest eraf moet, dat is toch de overheid , wie heeft toegestaan dat er asbest gebruikt mocht worden , diezelfde overheid. Geen probleem als die overheid het nu eraf wil hebben , maar de kosten zijn m.i.. dan ook voor de overheid , of heb ik het nu helemaal mis. Van mij hoeft het dak er niet af.

 • polsbroek

  Voor mij ook niet . Over 10 jaar misschien slopen

 • Tiny1946

  Die onzin kost veel geld hoe is het mogelijk dat er geen protest komt het rijk moet opkomen en de kosten vergoeden maar de vrij nieuwe daken die prima zijn schandalig.

 • koster

  De meeste asbest daken die ik zie zijn aardig verweerd. Het gaat ook om je eigen gezondheid mensen.
  De fiscale maatregelen zouden alleen omgezet moeten worden naar een subsidie, want we maken tenslotte niet allemaal winst.
  Ik vind dat de meeste hier maar lopen te janken. Die nieuwe dieseltank, dat was nou echt zonde!

 • DJ-D

  2024 dat is nog 8 jaar. Hadden ze maar een goed plan gemaakt voor het melkquotum dat er nu af is, zo ruim van te voren. Gigantisch wanbeleid wat er nu gevoerd wordt over de ruggen van de boeren.

 • Wim Toornstra

  Hoe staat het in de rest van de E.U met het saneren?
  Moet daar ook alles eraf voor 2024 of is er nog geen beleid voor.
  We leven toch in een gezamenlijk Europa. Of is Nederland weer het braafste jongetje van de klas.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.