Home

Nieuws 2 reacties

Ammoniakwijzer voor reducerende maatregelen

Doetinchem – Het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' heeft een AmmoniakWijzer ontwikkeld waarmee veehouders inzicht krijgen in ammoniakreducerende maatregelen.

Veehouders in de veengebieden hebben behoefte aan inzicht in de mogelijke maatregelen en de effecten daarvan op hun bedrijf. Daarom is binnen het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel door WUR Livestockresearch de AmmoniakWijzer ontwikkeld.

Effecten en inkomen uitrekenen

Met behulp van het programma en een aantal vaste waarden kunnen veehouders de effecten op de ammoniakemissie en het inkomen uitrekenen. Zo vermindert het effect van langer beweiden de totale ammoniakemissie met 20 procent doordat er minder emissie uit stal, opslag en bij het uitrijden van mest is. Daarnaast stijgt het arbeidsinkomen met €4.000 voor voornamelijk lagere loonwerkkosten.

In de AmmoniakWijzer kunnen veehouders een aantal uitgangspunten invullen, zodat de bedrijfssituatie zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijkheid op het bedrijf.

Laatste reacties

  • Foxxy

    Dom theorie verhaal, langer weiden op veengrond gaat niet samen, vertrappen ze alles bij een nat najaar!

  • DJ-D

    Waarheen met al die luchtfietserij en bemoeienis om ons heen?

Of registreer je om te kunnen reageren.