Home

Nieuws

€30 miljoen naar boerencollectieven Groningen

Groningen – De drie boerencollectieven die vanaf 1 januari 2016 het agrarisch natuurbeheer in Groningen uitvoeren, krijgen daar de komende zes jaar in totaal bijna €30 miljoen voor.

Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen met de boerenorganisaties afgesproken. Tot tot en met 2021 wordt jaarlijks zo'n € 5 miljoen geïnvesteerd in het agrarisch natuurbeheer. Dit bedrag bestaat voor 50 procent uit provinciale geld, het andere deel komt van de Europese Unie.

Natuurbeleid bij provincie


In de nieuwe wet Natuurbescherming, die vanaf 1 maart 2016 van kracht gaat, is de regie van het natuurbeleid bij de provincies gelegd. De wet maakt het mogelijk dat boeren samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. De collectieven sluiten contracten af met de agrariërs die weide-, akkervogel- of landschapsbeheer op hun grond willen uitvoeren.

In het nieuwe stelsel verstrekt de provincie Groningen subsidie aan drie boerencollectieven en niet langer aan elke individuele boer. De provincie stelt niet alleen geld beschikbaar, maar heeft ook in een geografisch natuurbeheerplan vastgelegd waar het beheer kan worden toegepast.

Drie collectieven in Groningen


In Groningen zijn er drie collectieven actief, de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), het Agrarisch Natuur en Landschap collectief Midden Groningen en het Gebiedscollectief Groningen West.


In totaal is voor provincies €70 miljoen beschikbaar gekomen voor het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De helft van het geld bestaat uit Europese cofinanciering. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.