Home

Nieuws 1 reactie

21 knelpunten boeren en buren in Brabant

Boeren en buren die last van elkaar hebben, met name door geuroverlast. Het zogenaamde urgentieteam van Brabant komt op dit moment op 21 'knelpunten' tussen boeren en omwonenden die niet anders kunnen worden opgelost dan door bedrijfsbeëindiging, het veranderen van de bedrijfsactiviteiten of verplaatsing van ofwel het bedrijf ofwel de omwonenden.

Het urgentieteam is anderhalf jaar geleden aangesteld in opdracht van de provincie Brabant, gemeenten, ZLTO en de Brabantse Milieufederatie (BMF) nadat de provincie van geur, fijnstof en beleving van omwonenden een speerpunt maakte.

62 knelpunten

Het urgentieteam bemiddelt tussen boeren, omwonenden en overheid. Het urgentieteam werd benaderd door 62 knelpunten verspreid over 23 gemeenten waarvan de meesten in Oost-Brabant: burgers, boeren of gemeentes. Een knelpunt kan een enkel bedrijf zijn, een groepje bedrijven of gebied waarin zich veel bedrijven bevinden. Het gaat vooral intensieve veehouderij: kippen en varkens.

Technische oplossingen

Drie knelpunten zijn opgelost door of technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld verplaatsing van een kadaverbak of ventilatoren, aanpassing van rijroutes of een luchtwasser, maar ook door communicatie en een veranderde houding of gedrag.

21 knelpunten boeren en buren in BrabantBoer of burger moet worden verplaatst

Bij een aantal moet nog een handtekening gezet worden en in 21 gevallen (21 volledig vergunde bedrijven), moet of de boer of de burger verplaatst worden. Herman Litjens, contactpersoon ZLTO: "Het gaat om vrijwillige trajecten. Sommigen zullen gewoon met hun bedrijf doorgaan op de plek waar ze zitten. Als één partij niet mee wil werken, boer, gemeente of burger, dan gaat het niet door."

Subsidieregeling voor financiering

Voor de financiering heeft de provincie een subsidieregeling in het leven geroepen, de overige financiële middelen komen van gemeenten, bank, ondernemer en de burger.

Zijn de klachten reëel?

Een bedrijf of een aantal bedrijven wordt gezien als een knelpunt als dit als dusdanig wordt ervaren. Het onderdeel beleving is subjectief. Van Dommelen: "Het gaat er om hoe je als goede buren met elkaar omgaat. Litjens: "Wij kijken wel of de klachten reëel zijn." Van Dommelen legt uit dat je door een gang naar de rechtbank een winnaar en een verliezer hebt, maar nog steeds naast elkaar woont.

21 knelpunten boeren en buren in BrabantWesterlingen in Brabant?

Gaat het om westerlingen die in Brabant zijn gaan wonen? Litjens: "Ook, maar de meeste mensen wonen er altijd al." Van Dommelen:  "Burgers zijn niet tegen zo'n bedrijf, het gaat erom of je rekening wil houden met elkaar. Soms is dat op te lossen en soms niet en dan kom je tot een rigoureuze oplossing. Elkaar negeren leidt altijd tot vergroting van de problemen."

Past het in deze omgeving?

Litjens: "De vraag die je je moet stellen is niet alleen 'kan ik hier de vergunningen krijgen' maar 'past het in deze omgeving?' Dat geldt zowel voor boer als burger." De woordvoerder van BMF ziet de beleidskeuzes uit het verleden als oorzaak. "Die hebben tot behoorlijke overlast van de bewoners geleid zodat er nu 21 bedrijven moeten worden gestopt of beëindigd. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?

Generaties lang probleemloos naast elkaar

Er zijn knelpunten waar boeren en buren generaties lang probleemloos naast elkaar hebben kunnen wonen. Een boer is niet de enige met belangen in het buitengebied, alsof omwonenden geen belangen hebben. Als ik mijn bedrijf binnen de huidige vergunning niet zodanig organiseren dat ik zo mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaak, dan is er iets mis met de vergunning. In een klein land moet er op een nette manier met de belangen van iedereen worden omgegaan."

Eén reactie

  • schoenmakers1

    Die problemen zijn meestal veroorzaakt omdat de gemeente bij de vriendjes altijd alles toeliet, na verloop van jaren is dit gelegaliseerd, en daarna heeft de boer het probleem dat er teveel mensen in zijn stankcirkel wonen, probleem is makkelijk genoeg op te lossen, ambtenaren en bestuurders persoonlijk aansprakelijk maken voor hun fouten, zal een stuk ellende in de toekomst schelen, maar of dat de bestuurders willen?

Of registreer je om te kunnen reageren.