Home

Nieuws

Waterschap biedt pachtgrond aan

Breda – Waterschap Brabantse Delta biedt pachtgrond aan via openbare inschrijving. Alleen boeren binnen het werkgebied van het schap kunnen een bod uitbrengen. Het gaat om vijf kavels van zo'n 2,5 tot 7 hectare.

De percelen gras- en bouwland die aangeboden worden, liggen in Oosterhout, Hooge Zwaluwe, Steenbergen en Standdaarbuiten. Deze gronden zijn in het bezit van het waterschap en worden ingezet als ruilgrond of in de toekomst ingericht voor bijvoorbeeld waterberging of als ecologische verbindingszone. Tot dat moment wordt de grond verpacht aan boeren.

Tijdens de openbare inschrijving wordt de grond aan de hoogste inschrijver gegund. De gronden worden telkens voor één jaar verpacht op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst. De hoogste bieder krijgt maximaal drie jaar de grond in gebruik. Na drie jaar wordt de grond weer bij openbare inschrijving aangeboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.