Home

Nieuws

Voedselprijzen wereldwijd omlaag

Rome – Wereldwijde voedselprijzen zijn na drie maanden nauwelijks te hebben bewogen in december met 1,7 procent gedaald. Dat blijkt uit de voedselprijsindex van de Wereldvoedselorganisatie FAO. Alleen de prijs van granen nam iets toe terwijl prijzen van suiker en palmolie het meest zijn gedaald.

Over geheel 2014 komt de voedselprijsindex uit op 202 punten, 3,7 procent minder dan in 2013. Het betreft het derde jaar op rij dat prijzen zijn gedaald. Deze jaar-op-jaar-daling gold niet voor vlees, want hier was juist sprake van een prijsstijging van 8,1 procent. De prijs van granen, voor de index maatgevend, daalde echter 12,5 procent door grote oogsten en ruime voorraden.
In december steeg de prijs voor granen 0,4 procent ten opzichte van de maand ervoor. Hogere prijzen voor tarwe maakten een prijsdaling voor rijst meer dan goed. De tarweprijs steeg onder meer door de dreiging van Russische exportbeperkingen. De zuivelprijsindex daalde 2,3 procent. Er is veel zuivel beschikbaar voor de export terwijl China en Rusland wat minder gretig inkopen. De belangrijkste prijsdaling vond plaats bij melkpoeders, gevolgd door boter en kaas.
De prijsindex voor plantaardige oliën daalde 2,4 procent, vooral door een daling van de palmolieprijs. Door de daling van de olieprijs is de vraag naar biodiesel op basis van palmolie duidelijk afgenomen. De olieprijs maakt ook dat de vraag naar bio-ethanol op basis van suikerriet is afgenomen. In combinatie met grote oogsten stuurde de ontwikkeling de prijs van suiker in december 4,8 procent omlaag.
De vleesprijzen namen 1,9 procent af. De prijs van varkensvlees daalde in Europa en die van rundvlees en schapenvlees in Oceanië daalden het meest. De sterkere Amerikaanse dollar en een grotere hoeveelheid vlees beschikbaar voor export beïnvloedden de prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.