Home

Nieuws 7 reacties

Veehouders verplicht tot zelfregulering residuen

Den Haag – Veehouders worden verplicht tot zelfcontrole op residuen van diergeneesmiddelen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gaat de regelgeving op dit gebied verduidelijken en aanscherpen.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. "De wijze waarop veehouders de verplichte zelfcontrole uitvoeren laat ik aan de marktdeelnemers in de keten zelf. Deze kan door middel van een kwaliteitssysteem uitgevoerd worden, zoals dat nu voor varkens- en vleeskalverhouders bijvoorbeeld al via de MKS gebeurt", aldus Dijksma.

De varkens- en vleeskalversector hebben een zelfcontrole op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen (zoals groeihormonen) in het kader van hun kwaliteitssystemen, de Monitoring Kritische Stoffen (MKS). Deelname hieraan was verplicht door middel van een productschapsverordening. Door het afschaffen van de productschappen is ook deze verplichte deelname komen te vervallen. De verordeningen zijn beoordeeld en er is geconcludeerd dat deze geen publieke taak betreffen. Reden hiervoor is dat er al een Europees verplichte officiële monitoring op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen is. Dit zogenaamde Nationaal Plan Residuen wordt uitgevoerd door inspectiedienst NVWA.

De Regeling diergeneesmiddelen wordt nu aangepast zodat de private inzet van sectoren een publieke borging krijgt. De sectoren hebben hiermee een sectorbrede basis waarmee ze hun verantwoordelijkheid voor de productie van veilig en verantwoord voedsel, vrij van residuen en verboden stoffen, verder kunnen vormgeven.

In Europese regelgeving is een expliciete bepaling opgenomen over zelfcontrole en medeverantwoordelijkheid van marktdeelnemers met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen en verboden stoffen. Deze is nationaal geïmplementeerd in de Regeling diergeneesmiddelen.

De Regeling diergeneesmiddelen geeft aan dat er voor veehouders een verbod is op het gebruik van verboden stoffen en dat verwerkers (slachterijen) alle nodige maatregelen moeten treffen om zich ervan te vergewissen dat alleen dieren die vrij zijn van residuen en verboden stoffen aanvaard worden voor de slacht.

Laatste reacties

 • koestal

  weinig nieuws,als er wat mis is ,krijgt de boer toch de zwarte piet

 • Burgerman9

  Als er wat mis is dan is dat dus ook terecht.

 • Sevenhuijsen

  We zullen wel ons wel weer aan wat extra regels moeten houden met de bijbehorende controles, waarvoor we dan weer een rekening krijgen

 • DreiEcks Dairy

  Wat een baarlijke nonsens, iedere koe die voor de slacht weg gaat wordt al voor verklaard dat er geen sprake is van nog lopende wachttijden voor diergeneesmiddelen. Dit is dus al lang geborgd.

 • Marcel v

  Volkomen mee eens van Eck.Het word eerder tijd dat de medicijnen die wel gekocht zijn maar niet gebruikt teruggeteld worden want nu worden we voor 100 % aangekeken .

 • landboer

  Veranderd er nu wel wat of niet?

 • Venstra

  Nee ze zijn veel drukker met oornummercontroles en andere onzin.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.