Home

Nieuws

Resultaat CZAV in 2013-2014 licht gestegen

Wemeldinge – Het resultaat na belastingen van de agrarische coöperatie CZAV over het boekjaar 2013-2014 bedroeg €3,8 miljoen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de €3,7 miljoen in het vorige boekjaar dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

De omzet groeide met bijna 5 procent van €427 naar €448 miljoen. De volumegroei was ruim 8 procent en werd veroorzaakt door groei van afzet onder leden en handelsactiviteiten in Nederland en België. Circa 91 procent van de omzet wordt gerealiseerd in Nederland.
De jaarresultaten van CZAV en haar deelnemingen lieten in het afgelopen boekjaar een gunstig beeld zien, aldus algemeen directeur Antoon van Vugt. Het resultaat is geheel afkomstig uit deelnemingen en handelsactiviteiten, waaronder Cebeco Granen, Nedato, Agrimarkt en AgriSneltank. De handelsactiviteiten die direct gericht zijn op leden waren nihil, volgens de financiële doelstellingen van de coöperatie. De nabetaling aan de leden in de vorm van korting aan leden liep op van €1,75 miljoen naar €2 miljoen.
De omzet in gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen steeg met respectievelijk 6 en 35 procent.  De omzet granen daalde met circa 10 procent, volledig toe te schrijven aan lagere prijzen. CZAV collecteerde 3 procent meer granen dan in het voorgaande jaar. CZAV betaalde volgens eigen zeggen de hoogste prijs uit voor tarwe in Nederland met €180 per ton.
CZAV zet actief in op vergroting van haar marktaandeel in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en in België via de deelneming in Luc Pauwels. De groei van omzet in gebieden waar CZAV de laatste jaren uitbreidde noemt de organisatie 'substantieel'. De samenwerking binnen CropSolutions draagt bij aan een schaalvoordeel bij de inkoop en op het gebied van kennisuitwisseling. De kennisontwikkeling is daarbij gericht op het rendement op het boerenerf en zonder winstdoelstelling. Door een neutrale winstdoelstelling op ledenactiviteiten is de kennisontwikkeling op kostprijsbasis en kan dus objectief plaatsvinden en dat is in het belang van de teler stelt de organisatie.
De coöperatie vindt de betrokkenheid van de leden 'zeer belangrijk'. Dat uitte zich het afgelopen jaar in 'grote belangstelling bij de georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten' en een 'opvallende belangstelling voor thema's zoals bodemkwaliteit en bemesting'.

Of registreer je om te kunnen reageren.