Home

Nieuws

Rapporteur Ries blij met compromis over GGO-teelten

Straatsburg - De Waalse Europarlementariër Frederique Ries is opgelucht, nu haar compromis voor de toelating van transgene gewassen een meerderheid heeft gehaald in het Europees Parlement. Ries was rapporteur van het parlement en als zodanig de eerst verantwoordelijke voor de onderhandelingen met de lidstaten over het voorstel, dat de bedoeling had de impasse over de toelating van transgene gewassen te doorbreken.

Het voorstel werd met 480 stemmen voor en 159  tegen met ruime meerderheid in het Europees Parlement aangenomen. Ries nam het applaus van haar collega's dankbaar in ontvangst. "Dit voorstel geeft de lidstaten meer vrijheid en meer flexibiliteit, gecombineerd met een grotere rechtszekerheid", aldus Ries in een eerste reactie na de stemming.

De huidige situatie waarbij landen of regio's via de rechter gedwongen konden worden de teelt van gewassen toe te laten was niet langer acceptabel, vindt Ries. Dat er desondanks parlementariërs waren die zich tegen het compromis keerden, vindt ze niet begrijpelijk, omdat die in feite kozen voor het handhaven van een situatie waarin niemand vooruit kon.

VVD'er Jan Huitema zei in het debat dat het voorstel weer kansen moet bieden aan innovatie. "De Europese landbouw is de meest innovatieve landbouw in de wereld. Laten we dat zo houden. Nu is de transgene teelt een wassen neus geworden, biotechnologiebedrijven zoeken hun heil elders. Ik hoop dat de toelating nu op gang komt."

In Europa bestaat grote scepsis bij de consument tegenover biotechnologie. Meer dan de helft van de burgers heeft geen vertrouwen in transgene teelten. Bij de laatste vergadering van de lidstaten over het onderwerp bleek dat 19 van de 28 lidstaten ronduit tegen de toelating van nieuwe transgene teelten waren. Nederland heeft een minder uitgesproken opvatting. In Nederland geldt officieel een 'ja, tenzij'-beleid ten aanzien van transgene teelten. De Tweede Kamer is verdeeld over de toelating van transgene teelten.

Of registreer je om te kunnen reageren.