Home

Nieuws 7 reacties

RVO gaat foute norm fosfaatarme grond later aanpassen

Den Haag – Melkveehouders met fosfaatarm of –fixerend bouwland worden in hun melkveefosfaatreferentie op RVO.nl geconfronteerd met een foutieve fosfaatnorm in 2013.

In hun voorlopige opgave is gerekend met een fosfaatnorm van 120 kilo in 2013 , dat moet zijn 85 kilo fosfaat uit dierlijke mest. Bij RVO is al enkele weken bekend dat een onjuiste norm is gebruikt.

RVO betreurt het dat een 'kleine groep gebruikers geconfronteerd wordt met een onjuist berekening', aldus een woordvoerder. Maar het rekenmodel dat RVO gebruikt kan 'op korte termijn' niet aangepast worden. Volgens adviseurs zal in de definitieve beschikking wel de juiste norm worden gebruikt, dat heeft RVO inmiddels bevestigd.

Eind 2014 heeft RVO.nl de referentiegegevens op haar site beschikbaar gesteld. In eerste instantie waren verkeerde aantallen opgenomen voor het aantal melkkoeien en jongvee ouder dan een jaar. Dat werd snel hersteld. Ook voor natuurgronden met beheersovereenkomst werden niet in alle situaties de juiste fosfaatgebruiksnormen vermeld, daarvoor geldt het advies om de juiste fosfaatnormen zelf door te geven als reactie met de beheersovereenkomst als bewijsstuk.

Melkveefosfaat-overschot door lagere norm

Melkveehouders kunnen ook zonder dat hun melkveestapel groeit, te maken krijgen met volledige verwerking van een deel van hun fosfaatoverschot. Dat komt door de lagere gebruiksnormen en de invoering van de melkveewet dit jaar. De referentie wordt bepaald op basis van de aantallen melkvee en het opgegeven grondareaal in 2013. In 2015 zijn de fosfaatgebruiksnormen aangescherpt op vrijwel alle grondsoorten en dat betekent minder plaatsingsruimte. Voorbeeld: een bedrijf met 40 hectare grasland en 10 hectare mais heeft in 2013 een plaatsingsruimte van 4.450 kilo fosfaat voor dierlijke mest op basis van fosfaattoestand neutraal. In 2015 is de totale gebruiksnorm voor fosfaat door lagere normen in totaal 4.200. Een melkveebedrijf meet een fosfaatoverschot door alleen melkvee heeft dan zonder extra vee wel een melkveefosfaatoverschot van 250 kilo. En dat is ruim boven de drempel van 100 kilo te verwerken fosfaat.

Gegevens wijzigen tot 1 februari

Melkveehouders kunnen hun referentiegegevens inzien op RVO.nl. Wijzigingen die voor 1 februari worden doorgegeven worden nog meegenomen in de definitieve vaststelling. Alle informatie over de invoering van de melkveewet en uw eigen referentie kunt u bekijken op RVO.nl.

Ga voor de gevolgen van de melkveefosfaatreferentie in 2015 voor uw bedrijf naar het rekenmodel van Boerderij: www.boerderij.nl/rekenmodel-melkveereferentie.

Groei van de fosfaatproductie door melkvee boven de referentie kan alleen als er meer grond onder het bedrijf ligt, of als het extra overschot volledig wordt verwerkt. De optie van volledig verwerken wordt later dit jaar nog beperkt.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  heel normaal dat de overheid weer een fout maakt, moeten wij als boeren is doen, wat zouden de gevolgen voor ons zijn?

 • Treur

  Foutje in de tekst. 85 moet 75 wezen, zie <>

 • Wim Esselink

  @Treur #2
  Met 85 doel ik op het volgende:
  Op bouwland met fosfaattoestand fosfaatarm of fosfaatfixerend mocht in 2013 onder voorwaarden 120 kilo fosfaat worden aangewend. Daarvan mocht 85 kilo worden toegediend in de vorm van dierlijke mest.
  In 2015 is op zowel grasland als bouwland met fosfaattoestand fosfaatarm- of fixerend de gebruiksnorm 120 kilo fosfaat mits aan de voorwaarden wordt voldaan. En mag dat ook volledig met dierlijke mest opgevuld worden. Dat staat onder de tabel in bovenstaande link.

 • m.en.a.heijnen1

  de gene die de pal en pw nooit opgeven bij de meitelling hebben nog steeds een voordeel want die vallen dan in hoog dus hebben een hogere fosfaatrefentie.

 • EMERGO!

  Blijft mijn eerdere opmerking staan: we krijgen vanzelf een overschot als de normen omlaag gaan.
  De rekensom blijft ook bestaan voor evenwichtsbemesting.
  Ik maak hem nogmaals:
  10 ton ds gras/ha, 4,5 gram p per kg ds
  4,5 gram p = 4,5*2,29 = 10,3 g p2o5 /kg ds.
  10 ton*10,3 gram = 103 kilo p2o5 per hectare onttrekking.
  Wanneer we op neutraal land boeren mogen we slechts 90 kilo bemesten.
  Waar zijn we mee bezig??

 • alco1

  EMERGO. Het is vechten tegen de bierkaai, maar we zullen niet opgeven.

 • koestal

  Stel je voor dat een boer een fout maakt ,dan wordt ie dubbel en dwars gestraft,dan is de beer los

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.