Home

Nieuws 1 reactie

Overijssel mag voorlopig geen ganzen schieten

Zwolle – De provincie Overijssel mag tot 1 maart dit jaar niet op ganzen laten jagen. Dat besliste de rechtbank in Zwolle vandaag na een verzoek hiertoe van Vogelbescherming Nederland.

In Overijssel mag sinds oktober 2014 ook in de winter op ganzen gejaagd worden. Deze winter zijn er zo'n 5.000 geschoten. Volgens de Vogelbescherming is deze provincie daar de enige in en heeft Nederland de plicht overwinterende ganzen te beschermen. Overijssel meent dat de ganzen schade toebrengen aan graslanden. De voorzieningenrechter twijfelt of dat wel voldoende is aangetoond.

Mede gelet op het feit dat omliggende provincies soms wel hebben gekozen voor het grotendeels handhaven van de winterrust voor overwinterende ganzen, meent de voorzieningenrechter dat de provincie zwaardere redenen aan had moeten voeren om het advies van het Faunafonds niet over te nemen. Het fonds gaf aan dat de in de winter ontstane landbouwschade voor een groot deel veroorzaakt wordt door jaarrond verblijvende grauwe ganzen.

De vraag of de aan de jagers verleende ontheffing strijdig is met internationale verplichtingen van Nederland ten aanzien van trekganzen, beantwoordde de rechter niet. Beantwoording daarvan kan niet in een spoedprocedure.

Eén reactie

  • Gijs Gans

    DE rechter gaat op de stoel van de bestuurder zitten een linkse dus

Of registreer je om te kunnen reageren.