Home

Nieuws 5 reacties

Overgangsrecht borgt ammoniakrechten in PAS

Den Haag - Aangekochte ammoniakrechten zullen niet zomaar verdwijnen na de invoering van de programmatische aanpak stikstof (PAS).

Op een voorlichtingsbijeenkomst over de PAS in Utrecht werd in een specifieke situatie aangegeven dat ammoniakrechten verloren kunnen gaan. De wet borgt echter de aangekochte rechten, als die in elk geval gekoppeld zijn aan een vergunningsaanvraag (Natuurbeschermingswet) die is gedaan voordat de PAS in werking treedt.

De wetswijziging bepaalt namelijk dat wanneer een vergunning is aangevraagd vóór inwerkingtreding van de PAS het verbod van extern salderen niet geldt. Op die wijze kunnen ammoniakrechten dan dus in beginsel nog wél worden benut.

Overheid moedigt handel niet aan

Advocaat Franca Damen van Linssen Advocaten zegt dat de overheid  de handel in ammoniakrechten niet aanmoedigt, terwijl het voor ondernemers beter is om hun ammoniakrechten juist te borgen vóórdat de PAS van kracht wordt.

In de programmatische aanpak zitten namelijk diverse onzekerheden, zegt Damen, die het zeker geen automatisme maken dat boeren die zich willen ontwikkelen daarvoor ook de ruimte kunnen krijgen.

Verbod op extern salderen

De nieuwe wet zet een verbod op het zogenoemd extern salderen, waarbij ammoniakrechten van andere bedrijven kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. De wet regelt echter ook een overgangsregeling voor bedrijven die al rechten hebben aangekocht en een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) hebben aangevraagd vóór inwerkingtreding van de PAS. Ondernemers die daarin hebben geïnvesteerd, en de vergunningaanvraag rond hebben, worden door het overgangsrecht niet geconfronteerd met het verbod op extern salderen.

Toewijzing ontwikkelingsruimte

Aan de PAS kleven volgens Damen enkele haken en ogen. Onder andere de onduidelijkheid over de provinciale keuzes bij de toewijzing van de ontwikkelingsruimte.  Hoewel via een geavanceerd rekenmodel (Aerius) per bedrijf kan worden bepaald of er ontwikkelingsruimte is, en hoe groot die is, is het geen automatisme dat een bedrijf dan ook  gebruik kan maken van die ruimte. Die keuze ligt bij de provincie als verlener van de Nb-vergunning.

Afspraak Dijksma en sector

Verder is niet duidelijk waar de 5,6 kiloton ammoniak terecht komt die in een afspraak tussen staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en de sector is gereserveerd voor de veehouderij.  Het is niet gezegd dat gebieden die de grootste bijdrage leveren aan de  vermindering van de depositie, ook de meeste ontwikkelingsruimte daarvoor terug krijgen.

Laatste reacties

 • Aerts

  War komt die 5.6 Kiloton NH3 überhaupt vandaan?

 • Jongman

  PAS, een sigaar uit eigen doos!

 • alco1

  @Aerts. Natte vinger in de lucht steken.

 • Aerts

  En de andere kilotonnen nh3 die uit onze sector komen worden verdeeld over industrie en verkeer!!
  Dit kan zomaar???

 • alco1

  Ademhaling bij mens en dier zet zuurstof om in CO2.
  Spijsvertering van voedsel zet o.a. eiwitten om in N.
  Planten groeien van N en produceren voedsel, daarbij wordt CO2 weer zuurstof.
  Allemaal pure kringloop.
  Waar praten we eigenlijk over met PAS en allerlei ander gedrocht.
  Era's terug was er hoogstwaarschijnlijk teveel N, waardoor veel groei met als gevolg gas, olie en veen ophoping.
  Dit gebruiken we weer voor verwarming, brandstof, e.d.
  Is het nu nog zo moeilijk aan te wijzen waar het nu wringt.
  V focus probeert het ware verhaal bij de mensheid over te brengen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.