Home

Nieuws

Noord-Holland wil landbouwbeleid verruimen

Haarlem - De provincie Noord-Holland wil het ruimtelijkordeningsbeleid voor agrarische bedrijven verruimen.

Als de aanpassingen in de Verordening Ruimte zijn vastgesteld, wordt het gebruik van tijdelijke gaas- en boogkassen voor vollegrondgroenten voortaan toegestaan tijdens het groeiseizoen. Ook hoeven bestaande loonwerkbedrijven bij uitbreiding niet meer naar bedrijventerreinen te worden verplaatst. De achtergrond hiervan is dat deze bedrijven gefocust zijn op het landelijk gebied en niet goed passen op bedrijventerreinen vanwege het zware materieel waar ze mee werken.

De provincie heeft glastuinbouwconcentratiegebieden aangewezen voor bedrijven die uit willen breiden, om verrommeling van het landschap te voorkomen. Agrarische bedrijven moeten eerst de oude kassen afbreken. Deze verplichting ervaren tuinders als kapitaalvernietiging. De provincie gaat onderzoeken hoe deze drempel verlaagd kan worden.

Op 9 februari as. bespreekt de Commissie Ruimte & Milieu de voorgestelde verruiming van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die daarna ter inzage wordt gelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.