Home

Nieuws 9 reacties

Nog geen concrete toezeggingen muizenschade

Heerenveen – Honderden gedupeerden van de muizenschade in Friesland kregen nog geen concrete toezeggingen vanuit de politiek over schadevergoeding. Wel komt er een gezamenlijk Fries plan van aanpak, waar vervolgens de Haagse politiek zich over mag buigen.

Op de 'Actiedag Muizenschade' in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen waren ruim 700 boeren afgekomen. Melkveehouder Jacob van der Wal, een van de vijf initiatiefnemers, toonde zich dan ook 'meer dan tevreden' en noemde de opkomst 'ongelofelijk'. Dat er geen Tweede Kamerleden aanwezig waren noemde hij 'teleurstellend'. 's Morgens waren onder meer vertegenwoordigers uit de Friese politiek, gedeputeerde Kramer en EU-parlementariër Jan Huitema op twee bedrijven in het gebied om de schade door muizenvraat met eigen ogen te zien.

Tijdens de bijeenkomst werd door Andries Jan de Boer van 3D Agro Advies een onderbouwing geven van de schadebedragen. Die kunnen oplopen tot meer dan €2.000 per hectare in situaties waar het grasland volledig vernieuwd moet worden en er veel extra voer aangekocht moet worden. Andere kosten ontstaan door schade aan voer in opslagen, kosten voor bestrijding in de voeropslag en schade door nadeel in bemestingsplan en de Kringloopwijzer.
De schade blijft oplopen omdat er nog altijd meldingen binnenkomen, de teller staat inmiddels op meer dan €70 miljoen, de gemiddelde schade per bedrijf wordt geraamd op circa €100.000. Initiatiefnemer Van der Wal sloot af met de belofte 'als Den Haag niet hier komt, dan komen wij naar Den Haag'.

Tijdens de bijeenkomst werden tal van vragen op de politici, Wiebren van Stralen van LTO Nederland en loco-dijkgraaf Roel de Jong van Wetterskip Fryslan afgevuurd. Op lang niet alle vragen kon antwoord gegeven worden, simpelweg omdat het een unieke situatie is. Gedeputeerde Kramer benadrukte alles in het werk te stellen om een oplossing te bereiken, maar dat de middelen van de provincie en het Faunafonds bij lange na niet toereikend zijn om de schade te vergoeden.
Op vragen over hoe om te gaan met het uitrijden van mest op kale percelen zal zo snel mogelijk mogelijk duidelijkheid komen. En zaken als herstelbemesting en gevolgen voor het bemestingsplan liggen 'al op tafel in Den Haag' volgens Wiebren van Stralen.

Laatste reacties

 • rmw

  Natuurlijk waren er geen kamerleden, politiek gezien is er niks te winnen, en dan blijven ze thuis...

 • kenijor

  Is dit geen ondernemersrisico?

 • Mels

  @kenijor. Dat zou het zijn als je als zgn ondernemer de vrijheid had om de schade te beperken of te voorkomen en juist die vrijheid is de Nederlanse en andere Europese boeren afgenomen met allerlei stompzinnige achter een bureau bedachte regels die nergens op de praktijk aansluiten laat staan ruimte bieden om je broodwinning te kunnen beschermen. Wanneer komt men daar nu eens tegen in opstand of vind men het in Nederland wel prima om in dat keurslijf/dwangbuis te mogen opereren want van ondernemen is al lang geen sprake meer,helaas...

 • kleine boer

  Ik zou graag de exacte oorzaak willen weten droogte? Of juist te nat dus veel gras groei. zodebemesten? Is er wel een Bestrijdingsmiddel voorhanden? Te veel gemaaid te weinig beweid of te veel natuurgras in de buurt?
  Is er bij het ontstaan wel een mogelijkheid geweest om te kunnen/mogen bestrijden?Hoe gaan ze er in het buitenland mee om daar mag vaak ander middel gebruikt worden tegen een plaag?

 • agratax2

  @CRD00594839. Toen de eerste schade zichtbaar werd en de betreffende boer misschien nog maatregelen had kunnen nemen om de explosieve groei van het aantal muizen te beperken was de enige oplossing hiervoor >scheuren en herinzaai< bij wet verboden. Hier zit de milieuwetgeving in het kader van Stikstof inspoeling in de winter de boer in de weg. Wat was nu eenvoudiger voor Den Haag dan in dit specifieke geval >ontheffing< te verlenen in de hoop erger te voorkomen. Maar nee Den Haag schoot in de kramp en deed niets, wachtte op betere tijden en tegen beter weten in hopen op een natuurlijk einde van de muizen. Ik ben met de boeren van mening dat de overheid voor de schade moet opdraaien, zij hebben de ondernemers niet de kans gegeven om in te grijpen en zijn daarmee schuldig aan dit debacle.

 • yongone

  Volgend jaar de schade van de maiskevers declareren.

 • kleine boer

  Agratax1 ja ben het met je eens hun moeten betalen maar gaat mij om herhaling te voorkomen in toekomst en andere plekken. je schrijft zelf ook al misschien nog maatregelen kunnen nemen. Maar wat werkt echt dat moet men nu weten/onderzoeken. Duurt zo niet lang en er is geen gras meer in nederland

 • agratax2

  CRD00594839. In de natuur kun je >nooit< garanties geven. Muizen in de vrije natuur doden met gif is onmogelijk, zou alle natuurlijke vijanden van de muis en vele andere dieren ook doden. Vermeerderen natuurlijke vijanden (uilen, vossen, valken etc.) kan alleen op natuurlijke wijze geschieden, duurt langer dan dat de muizen zich kunnen vermenigvuldigen. We kunnen alleen maar hopen op een ziekte of zware winter. Het is nu eenmaal beter om direct in te grijpen, dan eerst af te wachten en dan nog trachten te redden wat er te redden is. Dit laatste is een specialiteit van onze politiek!!!

 • yongone

  Bel eens de dierenambulance die zijn er voor gevonden dieren

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.