Home

Nieuws

Natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 vastgesteld. Tot en met 8 maart ligt het ter inzage. Belangrijke wijzigingen zijn de overgang naar het systeem van collectieven in het agrarisch natuurbeheer en de zogenoemde kerngebiedenbenadering van weidevogels.

In het natuurplan staat onder meer voor welke gebieden subsidies mogelijk zijn voor weidevogelbeheer. In de kerngebiedenbenadering is daarbij het doel dat meer beheer- en inrichtingsinspanningen worden geleverd, maar wel op een beperkter areaal.
In de nieuwe regels voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn vanaf 2016 niet langer individuele boeren de eindontvangers, maar worden agrarische collectieven dat.
In het Natuurbeheerplan staat waar in de provincie natuur kan worden ontwikkeld of al is gebeurd, welke organisatie dat kunnen doen en wie er allemaal subsidie aan kunnen vragen.
De provincie wijst er in het natuurbeheer plan op dat de nieuwe uitvoeringsregelingen nog in voorbereiding zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.