Home

Nieuws

NVM: melkveebedrijf in trek, intensief niet

Nieuwegein - In 2014 werd iets meer agrarisch vastgoed verkocht dan in 2013 Dit waren echter vooral melkveebedrijven. De grondprijs steeg licht in Noord- en Oost-Nederland.

De verkoop van melkveebedrijven zat in 2014 in de lift, terwijl die van akkerbouwbedrijven gelijk was aan 2013. Intensieve bedrijven waren lastig te slijten. In 2014 ging gemiddeld nog geen kwart van de varkens-, pluimvee en vleeskalverbedrijven van de hand. Dit maakte makelaarsvereniging NVM - goed voor z'n 70 procent van het totale agrarische vastgoedaanbod - dinsdag bekend.

Een stabiele verkoop, maar met een duidelijke verslechtering in veel sectoren, zo trapte NVM-voorzitter Arjan van der Waaij af. Slechte opbrengsten, banken die minder snel financieren, onzekerheid over wetgeving zoals de NB-vergunning deden de verkoop weinig goed. Toch sprong één sector er in positieve zin uit: de melkveesector.

De gekelderde melkprijs eind vorig jaar had nog geen invloed op de verkoop van bedrijven. Het aanbod was eind december gelijk aan een jaar eerder: 89. Maar het aantal verkochte bedrijven steeg van 48 tot 54. In 70 procent van de gevallen ging het om bedrijven in Noord-Nederland, zei Van der Waaij. Volgens hem is er een grote investeringsbereidheid bij bedrijven die mee kunnen gaan in de schaalvergroting. In het noorden is bovendien meer kans op grondgebonden groei. Opvallend is wel dat er gemiddeld juist minder grond bij deze verkochte bedrijven zat (30 om 34 hectare). De oorzaak: in het betere verkoopjaar 2014 gingen ook kleinere, minder courante bedrijven vlot van de hand.

Varkensbedrijven werden juist zeer moeizaam verkocht in 2014. Het aanbod daalde en dat gold zeker voor de verkoop. Slechts 19 van de 88 bedrijven werden verkocht. Matige tot slechte opbrengsten spelen deze sector parten. Volgens NVM stagneert de verkoop door moeizame financiering en beperkte herbestemmingsmogelijkheden. Voor vleeskalver- en pluimveebedrijven is de situatie niet veel rooskleuriger. Kopers willen snel rendement kunnen behalen anders slaan ze niet toe. De vraag is zeer beperkt.

De verkoop van akkerbouwbedrijven bleef redelijk op peil. In 2014 werden 14 van de 29 bedrijven verkocht. Ondanks het hogere rendement van de verschillende gewassen stonden omzet en winst onder druk.

De grondprijs steeg in Noord- en Oost-Nederland, terwijl die in het zuiden en het westen stabiel bleef. Er komt relatief weinig grond op de markt, omdat grondeigenaren bij de huidige lage rentestand liever grond verpachten dan verkopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.