Home

Nieuws 3 reacties

Muizenschade tot meer dan €2.000 per hectare

Jellum – De schade door de muizenplaag kan oplopen tot ver boven de €2.000 per hectare. De schade bestaat uit directe schade zoals herstel van het grasland en gederfde voeropbrengst.

Maar volgens Andries-Jan de Boer, adviseur van 3D Agro Advies, is er ook nog andere schade: kosten voor bestrijding inclusief inzet eigen arbeid, schade aan opgeslagen voer als grote aantallen muizen op zoek zijn naar voer als het land kaal is en tenslotte nadeel in de KringloopWijzer waardoor de fosfaatruimte op een bedrijf lager wordt. "Het nadeel in de KringloopWijzer moet zeker niet onderschat worden omdat dat lang door kan werken", aldus De Boer.

Voor de schadeberekening is van belang hoe groot de schade per perceel is. Daarvoor wordt de schade onderverdeeld in 'mild', 'flink' en 'enorm' afhankelijk van de mate waarin een perceel vernield is. Voor herstel rekent De Boer met €200 tot meer dan €600 per hectare, dat hangt er vanaf of doorzaaien volstaat of dat het perceel volledig op de kop moet en opnieuw ingezaaid moet worden. De verschillen zijn nog veel groter bij de gederfde voeropbrengst. Op basis van het verlies van drogestof in 2014 en 2015 (na herstel) en een drogestofprijs van 24 cent per kilo kan de schade oplopen van €400 tot meer dan €2.000 per hectare heeft De Boer berekend.

De Boer heeft de financiële gevolgen van de muizenplaag samen met LTO ook vertaald naar een schatting van de totale schade. Op basis van de 550 meldingen tot 13 januari en meer dan 25.000 hectares met schade wordt een totale schade van circa €40 miljoen ingeschat. Daarbij tekent De Boer aan dat vrijwel zeker nog niet alle schades zijn gemeld en dat het nog wel gaat om eigen opgaves.

De berekeningen van De Boer staan in een rapport dat wordt gepresenteerd aan politici, boeren en andere belangstellenden op de  'Actiedag muizenschade'. Die is op maandag 19 januari vanaf 13.30 in Zalencentrum 't Haske in Joure. Aanmelden kan op de website van LTO Noord: www.ltonoord.nl/agenda/actiedag-voor-muizenschade-op-19-januari-2015

Laatste reacties

  • Zippie

    En het kon toch allemaal zo gemakkelijk zijn......... want een dooie muis vreet geen gras!!

  • japke33

    ja, dat is waar, maar hoe krijg je die muis dood?

  • joohoo

    Vorigjaar op last van dienstregelingen alle uilenkasten uit de veldschuur verwijderd. In de wet staat dat in ruimtes waar voer dan wel strooisel ligt opgeslagen en dierverblijfplaatsen mogen geen vogels of ander ongedierte verblijven. Om dezelfde reden 5 jaar geleden 62 zwaluwnesten moeten verwijderen . En als je het niet doet krijg je een korting aan je broek.

Of registreer je om te kunnen reageren.