Home

Nieuws 36 reacties

Muizenschade neemt enorm toe

Scharnegoutum – De schade door muizen in grasland loopt snel op, LTO Nederland schat de schade inmiddels op €25 miljoen tot €40 miljoen in totaal. 550 meldingen en 27.000 hectare grasland (vooral in Friesland) met schade door een enorme muizenplaag, dat is de tussenstand van het meldpunt van LTO Noord.

Volgens Wiebren van Stralen, beleidsadviseur van LTO Nederland, hebben getroffen boeren in totaal circa 36.000 hectares aangemeld en is op driekwart van dat areaal sprake van schade. De schades worden in drie categorieën verdeeld. Op 8.000 hectare is sprake van 'enorme schade' en is op meer dan 75 procent van het perceel de graszode verwoest door muizenvraat. Op 11.000 hectare is sprake van 'grote schade', dan is 25 tot 75 procent van het perceel getroffen. Op het resterende areaal is tot een kwart van een perceel aangetast, dat wordt gekwalificeerd als 'milde schade'.

Voor LTO Nederland staat als een paal boven water dat er grote schade is. Dat blijkt zelfs uit satellietbeelden van Agriterra van het zwaarst getroffen gebied in Zuidwest-Friesland. Tegelijkertijd is er nog weinig zicht op oplossingen. Volgens Van Stralen is nu nog weinig te doen aan de schade door muizenvraat. Tal van maatregelen die boeren hebben geprobeerd, bleken weinig of niets te helpen. "Rollen, onder water zetten met sleepslangen, bagger verspuiten of schapen weiden. Van alles hebben boeren al geprobeerd en uit de reacties blijkt dat het allemaal weinig effect heeft", aldus Van Stralen.

Scheuren pas in het voorjaar

Circa 90 procent van de getroffen percelen ligt in de provincie Friesland. LTO Noord en de provincie Friesland wilden ontheffing van het scheurverbod, maar dat strandde in oktober vorig jaar. Scheuren van grasland zou ook in het najaar mogelijk moeten zijn om schade door muizen te kunnen herstellen. Voor schade door emelten en engerlingen is er met ingang van 2015 wel een uitzondering opgenomen in het Besluit Gebruik Meststoffen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wilde muizenschade niet als uitzondering meenemen, omdat er geen afspraken over zijn gemaakt met de Europese Commissie. Dat zei ze in antwoord op Kamervragen van de VVD.

De hoop is nu gevestigd op het scheuren en opnieuw inzaaien van getroffen grasland in het komende voorjaar. Vanaf 1 februari is scheuren van grasland weer toegestaan. Dat brengt wel extra kosten en opbrengstderving met zich mee. De totale schade kan oplopen tot meer dan €2.000 per hectare op basis van kosten voor herinzaai en opbrengstverliezen in 2014 en na herinzaai in 2015. De schade kan verder oplopen als ook maatregelen voor bestrijding van muizen en schade in voeropslagen optreedt.
Onduidelijk is nog in hoeverre er een regeling komt voor schadevergoeding. Dat is naast ontheffing van het scheurverbod een van de speerpunten van LTO nu er in ieder geval ruime aandacht is voor de muizenplaag en de schade die dat oplevert. De Friese melkveehouder Jelle Bouma is initiatiefnemer van een actiedag waarop de muizenplaag onder de aandacht wordt gebracht. Bouma vindt dat er geen sprake is van een normaal bedrijfsrisico, omdat het nemen van maatregelen niet mogelijk is. "Bestrijden met de hand op de rug is niet te doen", stelt Jelle Bouma vast. Op zijn bedrijf begon het probleem in september 2014. Van circa 50 hectare haalde hij in september nog een 'dikke snede gras', begin december was de graszode op deze percelen al helemaal kapot en is in totaal de graszode op 80 hectare volledig dood.

Actiedag muizenschade 19 januari

Op maandag 19 januari is er een actiedag Muizenschade in Joure georganiseerd door vijf getroffen melkveehouders. Op het melkveebedrijf van Jelle en Aaltsje Bouma, een van de initiatiefnemers, in het Friese Scharnegoutum is inmiddels 80 van de in totaal 100 hectare volledig verwoest. Op de actiedag zijn 's morgen politici uit de provincie Friesland, Den Haag en uit het Europees parlement uitgenodigd. Die zullen dan een rondrit maken door het getroffen gebied. 's Middags is er van half twee tot half vier een bijeenkomst voor boeren en andere belangstellenden. De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum 't Haske in Joure.

Laatste reacties

 • japke33

  Je kan je land wel gaan scheuren en opnieuw inzaaien, maar als de muizen dan weer terug komen als het gras opkomt, dan ben je weer de pineut. Ze schijnen een hekel te hebben aan mais, misschien dat we extra mais kunnen verbouwen.

 • koestal

  ook de dijken lijden er onder

 • schoenmakers1

  de overheid heeft al vastgelegd hoeveel blijvend gras er moet zijn, dus ook deze weg heeft Dijksma afgesneden

 • schapendoes

  Wellicht een oplossing voor het muizenprobleem: zorgen dat er meer kerkuilen komen. Nestelgelegenheid bieden (uilenkasten. Vraag de plaatselijke) vogelbescherming om advies en géén gif spuiten.
  Kerkuilen zijn goede muizeneters.
  Onderneem zelf wat i.p.v. te klagen.

 • agratax2

  Zou inzaai van gras onder dekvrucht van GPS (gerst) niet een opbrengst verhoging betekenen voor het jaar van inzaai? Voor de muizen zijn vermoedelijk alleen maar natuurlijke vijanden, vossen, roofvogels, ooievaars, een strenge winter of een besmettelijke ziekte de enige oplossing. De overheid heeft zich te veel aan de regels gehouden, toen de eerste schade door boeren werd gemeld.

 • ikkethuis

  waarom niet gewoon de waterstand verhogen, dat is nu makkelijk te doen nu het zo nat is, en voor grasland geen probleem. 24 uur water er op, en de muizen zijn weg.

 • Mido

  Schapendoes slaat de muis eh...spijker op zijn kop!Die kerkuilen pakken met gemak die 27.000 hectare aan,bij mij zit er ook 1 's avonds geen muis op straat te bekennen!?
  Misschien wil de reptielenbescherming wel extra adders en ringslangen in het gebied uitzetten,dan mogen de boeren het land alleen niet doorzaaien met rattox of een ander soort gif!!
  Maar alle gekheid op een stokje,het zal je land(en dus ook je oogst) wezen,misschien dat een strenge winter het probleem aanpakt,ik heb geen idee hoe diep ze zitten,maar ik ben bang dat ze uitroeien op een
  natuurlijke manier niet zal lukken! :(

 • johannesspook

  Vraag jij eens aan je huren of ze katten gratis willen hebben?

 • johannesspook

  Muizen kunnen tot ongeveer 30 cm of meer onder maaiveld holen graven,want mijn mechelse herder heeft vaak die holen eruit gegraven.
  Gezien op bewakingscamerabeeld,jagen mijn katten heel vaak langs de wegbermen,waar soms ook vossen langs lopen.

 • Burnetti

  De cyclus van jong tot volwassen is kort en het aantal per worp groot. Snel aanpakker dus.

 • maxisprint

  kerkuilen eten toch enkel de gewone muizen, en niet de veldmuizen die in het grasland zitten? is in de suikerbieten ook zo, daar blijft het ook een probleem met de veldmuizen !
  Ooit al eens een kat gezien die een veldmuis op at ?
  Wel een huis of schuur muisje, die eten ze graag

 • D.J.

  Zover zijn we met elkaar gezonken, dat je als boer je eigen land niet meer mag ploegen.
  Ik weet niet in hoeverre dat het muizenprobleem oplost, maar toch....

 • df

  De LTO roept wel vaker wat.
  De LTO helpt je toch niet.

 • Tearpoal

  Gewoon een keer een daad stellen. Hang de derogatie een jaar aan de wilgen. Zaai komend voorjaar snijmais in de geplaagde percelen, de koeien op stal houden, en vervolgens een prima rendement draaien.

 • johnela

  Afgelopen seizoen is ons veld aardbeien ook door overlast van muizen totaal verloren gegaan! dus ook Limburg hebben we muizen in overvloed.
  Ben benieuwd hoe het aankomend seizoen zal verlopen.

 • japke33

  @schapendoes, dit slaat nergens op wat je nu zegt. Inderdaad uilen eten muizen, maar miljoenen? Denk dat ze hier snel hun buikje vol hebben. Of ik moet duizend nestkasten ophangen....

 • ed12345

  Maxisprint kat eet geen veldmuizen?? als kleine jongen achter de ploeg lopen en muizen vangen ,die in een ton met veel losse kranten er in dan de kat er bij nu zo'n circus had ik nog nooit gezien

 • cross

  Ik zag een grote kale vlakte zonder bomen, men kapt alle bomen, dus meer bomen en struiken zodat er roofdieren gaan zitten plus dat bomen beschutting geven als er te veel zon/regen/wind is en ze zorgen voor zuurstof, schone lucht en waterhuishouding. Hier in stad vossen, wilde katten en roofvogels in overvloed. Niet alleen uilen eten muizen, maar meeste andere dieren ook. Kippen, kraaien, etc.

 • agro1

  wie de vlooien op de hond beschermt, doet ongetwijfeld een nobele daad, alleen, wie wil die hond zijn???? het ongedierteprobleem (ganzen, muizen etc.) in een notedop.

 • hopmans.wim@gmail.com

  onder water zetten lijkt me een goed plan , een dag is al genoeg

 • schapendoes

  Maxisprint en japke33: Kerkuilen zijn gespecialiseerde muizeneters van half-open tot open graslanden. Gebieden met heggen en verspreide bosjes hebben hun voorkeur. Dit zijn de favoriete plekken van de veldmuis, de belangrijkste kerkuilprooi!
  Dat grootschalige brengt alleen maar steeds meer problemen met zich mee. Dat er zoveel muizen zijn, is gewoon een onnatuurlijk probleem in een onnatuurlijk landschap.

 • Broes

  Tja, dat komt ervan als je de vossen uitroeit onder het voorwendsel van weidevogelbescherming. Het is kiezen of delen:
  'De vos is boven alles een opportunist, die het liefst, met een minimum aan inspanning, die prooien vangt die het meest voorhanden zijn en het gemakkelijkst dus te vangen zijn: dit zullen vrijwel altijd kleine knaagdieren zijn.'

 • agro1

  de vossenstand is beslist zeeer gezond.

 • alco1

  @broes geeft ook weer zijn eigen interpretatie.

 • J@gertje

  @Alco1, Ik zat al op een dergelijke reactie van Broes te wachten.
  Maar de vos is door niemand uitgeroeid en nog steeds in ruime mate aanwezig.
  Eerder werd verkondigd dat de vos de ganzenpopulatie kon decimeren.
  In dat geval ligt daar misschien wel de oorzaak.
  De vos is, om broes zijn woorden maar even te gebruiken, n.l. boven alles een opportunist, die het liefst, met een minimum aan inspanning, die prooien vangt die het meest voorhanden zijn.
  Zeg nou eerlijk wat zou voor de vos gemakkelijker zijn.
  Een hele nacht rondstruinen om zijn buik te vullen met pak 'm beet 20 muizen of binnen een half uur met een lekkere vette gans naar zijn hol terug te keren.
  Het ganzenprobleem begint trouwens duidelijk zichtbaar te verminderen in Friesland. ;-))

 • landboer

  Schapendoes dit heeft niets met grootschaligheid te maken, lees de geschiedenisboeken er maar eens op na! Ook vroeger kon dit een enorm probleem zijn.In de negentiende eeuw zijn er plaatsen geweest waar drie jaar lang alles (vooral graan) opgevreten werd door de muizen. Gemeenten betaalden premies voor gevangen muizen, maar ze werden in zulke grote aantallen ingeleverd dat ze daar ook mee moesten stoppen omdat de kas leegraakte! Uiteindelijk lost het zich vanzelf een keer op maar wanneer?

 • jorgkolthoff

  Is er niet een ziekte te verspreiden onder die muizen net als bij de konijnen op de waddeneilanden?

 • Mels

  Ed12345. Dierenbeul. Laat Thieme het niet lezen. Of was het kinderlijke onschuldigheid? ;-)). @schapendoes. Lekker ben je met je bomen. 1 ha suikerbieten produceert zeker 5x meer zuurstof dan een ha bos en we blijven er nog zoet ook van....:))

 • PetervanKempen

  Ook nu weer de onzin oplossingen zoals van @broes of welk alias ook die de PvdD vertegenwoordigen en telkens hun troeteldiertjes zoals Vossen en kraaien het 'vanzelf' zien oplossen. Leve de biodiversiteit ! Simplisme in het kwadraat. Deze explosie van muizen door een ongewone kombinatie van zachte en droge winter met inderdaad droge zodes in de veenweide gebieden is een uniek maar toch heel groot probleem en zeker geen natuurinvloed die we als eigen risico mogen aanmerken. Dan ook nog bezopen regeltjes die het omploegen verbieden tot het geen zin meer heeft, bedankt nog daarvoor mw Dijksma, U denkt weer eens mee, maar dan wel met de verkeerde partijen.

 • koestal

  Boeren lopen weer vast in de verfoeide bureaucratie !

 • Jan-Zonderland

  Mag/kun je dat land niet inzaaien met vergiftigd graan ? Want op alle bovenstaande manieren kom je er niet vanaf.
  De suggestie om een besmettelijke ziekte onde de muizen te versprijden vind ikoverigens ook waard om te onderzoeken.

 • Mels

  Nee das dan weer zielig voor de muisjes...Jan. Uit deze problematiek blijkt maar weer dat men in NL denkt ondernemer te zijn maar niet eens zelf mag beslissen over wel of niet ploegen. En maar katten op Poetin,welkom in communistisch Nederland.

 • Mozes

  @meis, je wilt de regelgeving in Nederland toch niet vergelijken met Poetin die kritische journalisten uit de weg laat ruimen en politieke tegenstanders voor jaren in de gevangenis laat gooien?

 • agro1

  mo6, nou.... als je niet zo polletiekcorrect bent en je gezonde verstand laat werken.... denk, dat we P nog nodig hebben, de moren voor wenen, weet je wel???? heil is!!! hier lopen we over van zelfcensuur. effect is hetzelfde, alleen in R is het zichtbaar. een pot nat.

 • koestal

  is dit te verzekeren ?

 • Koppenw

  Wat ze ook zeggen lijm, lijmvallen en lijmplanken lossen ongedierte problemen op. Bestel de oplossing tegen muizen, ratten ongedierte online bij de <>

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.