Home

Nieuws 1 reactie

Muizen mogelijk onder calamiteitenregeling

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat met de Europese Commissie overleggen of muizenschade ook onder de calamiteitenregeling kan komen om grasland te mogen scheuren buiten de periode die volgens de Nitraatrichtlijn is toegestaan.

Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer. Op dit moment geldt de calamiteitenregeling alleen voor percelen die voor 25 procent zijn beschadigd door emelten of engerlingen.

Wiebren van Stralen van LTO Nederland is positief over de inzet van Dijksma. Hoewel de getroffen boeren hier waarschijnlijk dit voorjaar geen voordeel meer van zullen ondervinden – het scheurverbod geldt tot 1 februari - kan de regeling mogelijk wel een oplossing bieden voor na 15 september.

Dijksma zegde toe een bezoek te brengen aan het getroffen gebied, samen met Kamerleden. De staatssecretaris gaat met de sector en met de provincie Friesland in overleg hoe met de muizenproblematiek om te gaan. "Door de decentralisatie ligt een deel van de verantwoordelijkheid die eerder hier in Den Haag lag, nu bij de provincie", aldus Dijksma. Ze oppert daarbij de mogelijkheid om een soortgelijke regeling te maken als bij de brede weersverzekering. "Het ministerie kan daarbij de aanjager zijn om de eerste stappen te zetten", aldus Dijksma. Het voorstel van Jaco Geurts (CDA) om een borgstellingsfonds in het leven te roepen sluit Dijksma niet uit. "Daar ben ik wel voorzichtig in", reageerde ze.

LTO zegt dat een borgstellingsregeling de getroffen boeren zou kunnen helpen, maar dat dit wel afhankelijk van de voorwaarden is. 
VVD-Kamerlid Bart de Liefde vroeg Dijksma om nu ook al toestemming te geven voor het scheuren van grasland, in plaats van per 1 februari. Dat wil Dijksma niet doen, omdat dit in strijd is met de Nitraatrichtlijn. Dijksma wijst er bovendien op dat veel percelen erg nat zijn, waardoor het praktisch ook niet mogelijk is om het land te bewerken. De Liefde vindt dat het belang van milieu voor Dijksma boven het economisch belang van de sector gaat. Dijksma is het hier niet mee eens. "We kijken ook naar het belang voor de sector op lange termijn", aldus Dijksma.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers vroeg Dijksma of verhoging van het waterpeil of verlaging van de mestnormen om de nitraatuitspoeling te beperken wellicht opties zijn om de problematiek aan te pakken. Dijksma ging hier niet op in.

Eén reactie

  • alphons1

    ze moeten de regels versoepelen voor mestuitrijden. mest uitspuiten over het grasland daar kunnen de muizen niet tegen. een manier van bestrijden. maar da mag weer niet

Of registreer je om te kunnen reageren.