Home

Nieuws 43 reacties

Moeizame afzet van mest verwacht

Doetinchem - Mesthandelaren verwachten een moeilijk afzetjaar omdat de voorraden groot zijn, plaatsingsruimten zijn afgenomen en meer mest verwerkt moet gaan worden.

De export naar Duitsland zal eveneens moeizamer worden. Veehouders zullen meer moeten gaan betalen om van hun mest af te komen. Mesthandelaren voorspellen een stijging van de ophaalprijzen van 20 procent. Vooral melkveehouders zullen meer gaan betalen om hun mest kwijt te raken.

De vraag naar dierlijke mest zal dit jaar minder zijn, terwijl het aanbod van met name rundveemest toeneemt. Akkerbouwers hebben het afgelopen jaar weinig verdiend door tegenvallende prijzen en zijn niet genegen al orders te plaatsen voor dierlijke mest. Daarbij hebben zij te maken met krappere gebruiksnormen waardoor dit jaar circa 10 miljoen kilo fosfaat minder geplaatst kan worden.

Ook de vraag vanuit het buitenland is tanende om veelal dezelfde redenen. Duitsland, het belangrijkste exportland voor Nederlandse mest, zal vanaf dit jaar moeilijker te beleveren zijn door eveneens negatieve marktomstandigheden en strengere regelgeving voor akkerbouwers en vergisters. Exporteurs melden nog niet of nauwelijks orders van Duitse en Franse akkerbouwers te hebben gekregen.

Een derde reden is de verhoogde mestverwerkingspercentages. Veehouders moeten dit jaar fors meer mest verwerken; 50 procent in Zuid, in Oost 30 procent en 10 procent in de overige regio's. Dat betekent dat in 2015 28 miljoen kilo fosfaat per jaar verwerkt moet worden. Dat is 11 miljoen kilo meer dan in 2014. De verwachting van de mesthandel is dat veehouders minder mest via vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) kunnen gaan weg zetten en meer direct moeten verwerken.

Omdat mest moeilijker af te zetten is, zullen de ophaalprijzen voor de veehouders stijgen met circa 20 procent. Dat blijkt uit navraag bij mesthandelaren. Zij verwachten dat vooral rundveemest fors duurder wordt, omdat meer van dit mesttype op de markt komt door de gegroeide melkveestapel. Melkveehouders zetten hun mest vaak in de regio af wat dit jaar moeilijker gaat worden omdat er minder plaatsingsruimte is. De verwachting is dat de afzetprijzen van rundveemest op het niveau zal komen van varkensmest.

Laatste reacties

 • l coumans

  effe de afzet bijdrage stevig opkietelen.misschien een idee om rechstreeks afzet te creeren ruimte voldoende ,durf de afnemer te behandelen zoals jezelf behandeld wil worden.

 • mp90

  Dit is nou echt weer de prijzen opdrijven, zoals velen erg goed in zijn. Het gaat al net als vorig jaar met de mais nog voordat er 1 ha was verkocht werd er al verteld dat de mais zo duur zou worden. En wat is er van gekomen???

 • bertes

  50% verbranden, en de afzet ruimte wordt minder

 • Wim Toornstra

  Als het voorjaar droog verloopt is er zoals altijd niets aan de hand. En verwerking verplicht stellen prima, maar werk dan ook mee aan de benodigde vergunningen.

 • boertje009

  Prijzen zijn nu lager als 3 jaar geleden dus marge bij mesthandelaren ook. Zit hier als melkveehouder in akkerbouw gebied, vraag naar rdm neemt hard toe ipv vdm.

  Kunstmestprijzen zakken ook niet, akkerbouwer gaat meebetalen aan koeienmest!

 • Wim 1

  Als wij als veehouders eens voorspellen dat het 20 % goedkoper wordt
  dan weten we op 31-12-2015 wie er gelijk heeft gehad.

 • Tiens

  Er komt meer mest op de markt, dus de prijs gaat omhoog...

 • johannesspook

  Buitenland worden steeds meer zelfvoorzienend en Nederland zit dan met te veel dieren problemen.

 • jan007

  Doe mij maar kunstmest ondanks de prijs. Zeer slechte ervaring met rvdm .

 • v w

  Hier in Zeeland zie ik de vraag naar rvdm ook alleen maar toenemen dus zal wel meevallen..

 • Heemskerkboerderij

  hallo Ruurlo70 ik durf je tot op de tiende te vertellen wat je krijgt aan rvd, kwestie van begrijpen dat voor meerjarige oplossingen de ontvangende partij gewoon goede mest moet krijgen.

 • j.verstraten1

  normen zakken al enkele jaren op rij, de werkingscoefficiënt is gestegen en toch zijn de kosten van mestafzet ook gedaald. Dankzij verwerking = export. Als de prijzen nu gaan stijgen heeft het één voordeel: de verwerkingsinitiatieven worden dan eindelijk volgetekend.

 • vanmeertrading

  Er gaat in het zuiden flink meer mest verwerkt worden tov 2014, dit resulteert in een duidelijk lagere hoeveelheid die beschikbaar komt voor de akkerbouw. Immers er zal veel als verwerkt product de grens over gaan. Van een hogere mestafzetprijs is dan ook zeker geen sprake. Wel van een hoge vraag bij de akkerbouw. Al is het niet vanwege de zeer voordelige manier van mineralen aanvoer, dan wel voor de broodnodige organische stof die er in zit.

 • japke33

  En de bodem wordt steeds armer aan voedingsstoffen, en wij moeten het bruine goud exporteren.

 • famvaneek1

  klein boertje

  grote industriëlen zijn al verhuis naar buiten land gaat ook met landbouw zo. Over 10 jaar verhongert hier alles grond is verschraalt en de nog bestaande boeren zijn failliet. Wij worden totaal uitgezogen hier.

 • w v gemert

  Het is de gebruikelijke grammofoonplaat die ieder voorjaar door de loonwerkers of hun organisatie wordt afgedraaid en die zonder enig commentaar door de boerderij wordt overgenomen zonder enige journalistieke kritische vraag/opmerking of redactioneel commentaar.
  Ze willen hun reclame opbrengsten niet op het spel zetten.
  Ik vindt het stuk grote onzin een jaar heeft 365 dagen en geen 15.

 • John*

  10 miljoen kg minder plaatsingsruimte, 11 miljoen kg meer verwerken betekent dat de balans weer 1 miljoen kg verschuift in het voordeel van de veehouders.. Ik snap nu wel waarom steeds meer veehouders er een dag op uit trekken naar de akkerbouw gebieden om de mestafzet rond te maken.

 • rmw

  En de goedkopere diesel? Heb de redacteur ook al gevraagd wat dat doet met de afzetkosten? Erg eenzijdig ingefluisterd en gesponsord verhaaltje is dit... Komop, dit kan beter Boerderij!

 • ikkethuis

  Het zal nog flink moeten gaan drogen, en anders wordt er veel land niet kapot gereden met een drijfmestton.

 • koestal

  Het weer is ook nog baas

 • Weerkundige

  Denk dat veel veehouders in augustus nog met volle put zitten als niet meer betalen veel susses

 • evanderpasch1

  wat een onzin 2013 is alle mest geplaatst nu er meer verwerkt word gaat aanbod harder achteruit dan de koeien extra produceren notabene schrijft boerderij een maand terug dat er zoveel koeien worden geslacht,van deze hebben we in 2015 geen last, en veehouders/varkenshouders verdienen nu niets ,hoe moeten ze dat betalen? terwijl akkerbouw nu de prijzen zakken meer op kosten moeten letten, moeten ze vooral mest aanvoeren in goede vleesvarkensmest zit meer dan 12 euro aan meststoffen in en organisch stof
  Dus bij droog voorjaar zakt de prijs

 • info104

  Dat er een overschot is aan mest staat vast nu de normen weer zijn aangepast met 5 kg/ha naar beneden, en de meeste producenten denken dat de mesthandelaar alles vlot kan plaatsen is een utopie. De Groenen in Duitsland werken niet erg mee om ons te verlossen van de mest, en wie denkt dat er veel word betaald in die landen waar de export heen gaat heeft het mis, transporten over deze afstanden zijn prijzig, 40 euro per ton zijn geen uitzondering. Ik denk dat we snel het pad op moeten van verbranding zodat we niet afhankelijk zijn van een afnemer buiten de grenzen, zie wat er met de kippenmest is gebeurd die is van een hoge naar een acceptabele prijs gegaan. Waarom wachten we altijd tot op het moment dat we bijna kapot gaan van de hoge prijs . Ik vergeet nog de vleeskalversector met zijn afzet en verwerking die vanaf 1984 per jaar 800.000 m3 verwerken en dit voor 11,= euro per ton klaarspelen deze hebben dat gezamenlijk opgezet, ik weet dat rundveemest met dit systeem heel goed kan worden verwerkt, waarom kan dat ook niet voor varkensmest, zijn we te eigenwijs of zijn we tegen die coöperatieve gedachten wanneer worden we als varkensboer wakker ,als het 5 over 12 is zijn we TE laat

 • koestal

  De diesel is goedkoper ,misschien is afzet van mest naar het buitenland(Frankrijk ) ook iets goedkoper

 • gjcamps

  ja droog weer en een aantrekkelijke uitrij vergoeding (2euro /kg fosfaat) en er zal plaatsingsruimte genoeg zijn. Als een van beide zich niet voordoet kun je beter kunstmest gebruiken, is veel nauwkeuriger te doseren dan drijfmest.

 • joohoo

  Dierlijke mest is door de te lage gebruiksnormen al enkele jaren niet meer interesant, de loonwerker is met zijn tank gewoon aan het rond crossen om uiteindelijk nog geen 27 m3 per ha uit te rijden.Flink groenbemesters zaaien en kunstmest werkt veel efficienter, helaas!. Nog los van de enorme frustratie om aan dierlijke mest te komen.

 • jeanjean

  Daar ligt nouw net het probleem KOESTAL,als de diesel 5cents duurder wordt dan schreeuwen de mestverwerkers-transporteurs dat ze meer geld nodig hebben.Met de huidige dieselprijzen van NU dan hoor je ze niet om de prijs eens aan te passen.Het verhaal is heel simpel,wanneer het niet aantrekkelijk is om dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest dan zijn er veel akkerbouwers die liever hun grond laten verarmen en dus geen
  fosfor en kali meer strooien en nog alleen met stikstof werken.Tenslotte zitten we nog altijd met de kwaliteit van de exportmest die lang niet altijd overeen komt met de aangegeven waardes.

 • info104

  joohoo en camps als ik jullie lees moeten we als varkensboer maar snel de poort sluiten en blijven jullie met je producten als granen en soja en perspulp zitten. Nu denk ik anders, we kunnen elkaar versterken door al de productie onderdelen zo goed als mogelijk aan elkaar te koppelen, graan voor het beest en het beest voor het graan die kunstmest brengt maar een eenzijdig product en kost veel. Een combi van alles zie ik als het beste.

 • Knorretjes

  Er zullen eerder nog een hoop putten bij de boer vol blijven omdat de transporteur niet betaald kan worden. De akkerbouwer gaat vanzelf vragen om mest en de prijs zal dalen. Verwerken/scheiden is namelijk een hele goede optie om veel m3 dichtbij huis af te zetten en de N ruimte te benutten.
  Het is daarnaast nogal een slecht onderbouwd verhaal, de putten bij de akkerbouwers zullen nog wel leeg zijn..

 • gjcamps

  @info het is goed drijfmest te gebruiken, ook om de kringloop te behouden. Door onze burokraten in Den Haag is het bijna niet meer interesant. Je bent te beperkt in hoeveelheid en ook qua periode. Rijen bemesting bij zaaien of poten geeft een beter resultaat. Ik weet ook wel dat er geen financiële ruimte is bij varkensboeren, maar voor dure fabrieken of transporteurs is wel geld. Het boer-boer transport in omgeving wordt ook sterk belemmerd.

 • Momfer

  Suggestieve berichtgeving, de duivel vragen om zaligheid. Waardeloze journalistiek!

 • juur

  Spoelwater leveren en dan herbemonstering aan vragen wegens tegen vallende cijfers. En mest op eigen land brengen.

 • Flirt

  Net 300 kuub afgevoerd, zelfde prijs als vorig jaar. 12 euro

 • aardappelboer

  Hier in het akkerbouwgebied zitten alle silo al lang vol. Je wilt niet weten hoe vaak ik nog steeds gebeld wordt of ik nog mest kan ontvangen, kortom groot aanbod dus de prijs zal echt niet zakken. Het verschil met andere jaren is dat veehouders uit de buurt nu ook mest moeten afvoeren en ook dat drukt de markt, maar goed ze willen groeien dan ook niet klagen dat er meer mest komt dat weet je van tevoren.

 • info104

  Flirt ; er is nu ook mest van 14 euro opgehaald terwijl in hetzelfde gebied 22,euro word betaald , alleen die van 14 euro zijn langlopende afspraken maar zijn niet repressief voor nu, dan moet je deze nu niet noemen of je moet dan ook de afnemer noemen en het gebied waar dit gebeurd.
  cjcamps; boer boer moet vanaf nu ook worden bemonsterd, het gewicht mag je noch schatten maar als een transporteur het monsteren moet kun je niet meer met het gewicht rommelen, dus hebben ze dit ook weer onder controle, het zijn wel slimme jongens in Den Haag.

 • landboer

  Nou Flirt net zeugenmest ontvangen, krijg 10 euro toe, transport en handel voor 2 euro lijkt mij wel wat krap!

 • landboer

  Info 104 boer-boer transport hoeft ook in 2015 NIET bemonsterd te worden, gewoon forfaitaire normen aanhouden. Alleen de dikke en dunne fractie na mestscheiding moet in 2015 ook bij boer-boer transport bemonsterd worden, de dunne zelfs door een intermediair.

 • piet 5162

  Er zit een veel te groot gat tussen de veeboer en de akkerbouwer,zoals je al leest de goedkopere diesel word niet over gesproken,de mesttransporteur vangt €16,00 De akkerbouwer ontvangt €3,00 Transport over 15KM Is per dag €3744,00 Dat voor een trekker met oplegger en een tank met bouwland injecteur.Daarnaast maken ze ook de grond huur markt nog kapot,Door dumpgrond te huren.

 • landboer

  Piet lees reactie 33 en 36 dan weet je het verschil! Geloof ook niet dat er door allemaal veel aan verdiend wordt, ik moet tenminste soms maanden op mijn geld wachten.

 • Elevage

  wij van wc-eend adviseren wc-eend...................... en meer van die strekking!.
  80% in de verbrandingsoven/biovergister ipv de kostbare mais en we hebben al weer een heel ander verhaal

 • evanderpasch1

  boerderij schreef eind 2014 dat record mest naar duitsland is afgevoerd

 • Flirt

  Ik had het over 300 kuub rvd omgeving Utrecht.

 • info104

  Flirt. volgende keer effe wat correcter iets vermelden , zo geeft het wat minder ongerief .Dank je wel.

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.