Home

Nieuws 1 reactie

Minste keus bij invulling vergroening Nederland

Brussel – Nederland biedt boeren samen met Oostenrijk, Spanje, Finland, Litouwen en Slowakije de minste mogelijkheden voor invulling van de ecologische focusgebieden (EFA) van de vergroeningseisen van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dat blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie over de wijze waarop de 28 lidstaten van de Europese Unie invulling hebben gegeven aan het GLB.
Zes landen, waaronder Nederland, bieden twee tot vier mogelijkheden om de EFA's in te vullen. Negen landen, waaronder Denemarken en Groot-Brittannië bieden vijf tot negen mogelijkheden. De overige dertien lidstaten, waaronder België, Frankrijk en Duitsland hebben meer dan tien mogelijkheden om de EFA in te vullen.
De meest gebruikte vormen van invulling zijn de teelt van stikstofbindende gewassen, braakland, landschapselementen, vanggewassen en akkerranden.

Acht lidstaten van de Europese Unie maken bij de nationale invulling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gebruik van de mogelijkheid om equivalente maatregelen te nemen. Nederland en Frankrijk zijn de enige twee landen die dit doen door het invullen van certificaten.

23 landen staan het gebruik van landschapselementen toe als invulling van de EFA. In de praktijk blijkt de uitvoering hiervan lastig, omdat de bomen, houtwallen en poelen moeten zijn ingetekend op de kaarten. Zeventien landen staan groepen bomen toe, zestien landen teeltvrije zones of bomenrijen en dertien landen accepteren heggen.

De Europese Commissie wil de regels rondom het meetellen van landschapselementen in de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid graag vereenvoudigen, zegt Pierre Bascou, directeur van DG Agri van de Europese Commissie. Voorwaarde hierbij is wel dat er een goede compromis wordt gevonden tussen uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.

Bascou benadrukt dat de gedetailleerde regelgeving over de landschapselementen het gevolg is van vragen van de lidstaten. "Veel lidstaten vragen zich af wat wel en niet mee mag tellen. Daarom zijn de omschrijvingen van bijvoorbeeld heggen tot in detail gegeven. Maar ook daarbij proberen we flexibel te zijn. Een heg in Groot-Brittannië ziet er anders uit dan een heg in Griekenland", legt Bascou uit.

Eén reactie

  • g.g

    hallo LTO... ZIEN JULLIE DIT
    nederland moet weer voorop lopen ..en laat dure landbouwgrond inzaaien met groenbemester, zonder dat er enige productie van deze grond mag komen.terwijl in andere landen gewoon bos en heggen mee mogen tellen.
    hoezo 1 Europa ??

Of registreer je om te kunnen reageren.