Home

Nieuws 2 reacties

Ministerie helpt Brabant met ruimteregels

Den Haag - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) regelt dat duurzaamheids- en gezondheidsregels kunnen worden opgenomen in een verordening ruimte.

Een algemene maatregel van bestuur van die strekking ligt ter advisering bij de Raad van State (RvS) en gaat mogelijk dit voorjaar in. De provincie Noord-Brabant heeft om de AmvB gevraagd.

Het ministerie van I&M wil gemeenten en provincies helpen duurzaamheids- en gezondheidsregels die niet-ruimtelijk relevant toch onder te brengen in gemeentelijke bestemmingsplannen of provinciale Verordening Ruimte. De landelijke overheid heeft daarom een algemene maatregel van bestuur (AmvB), onderdeel van de Crisis- en Herstelwet, gemaakt. Met deze AmvB kunnen thema's als dierenwelzijn, diergezondheid, fijnstof en brandveiligheid opgenomen worden in bestemmingsplannen en Verordening Ruimte. Deze AmvB is op verzoek van het provinciebestuur van Noord-Brabant gemaakt en ligt voor advies bij de Raad van State. Een uitspraak wordt verwacht in maart. Op deze manier probeert Brabant de eigen ruimteregels alsnog juridisch borgen.

Provincies en gemeenten lopen er regelmatig tegenaan de ruimteregels te beperkt te vinden. Woensdag floot de RvS de gemeente Reusel-De Mierden terug omdat allerlei niet-ruimte relevante eisen voor veehouderijbedrijven waren opgenomen in het bestemmingsplan. De provincie Noord-Brabant en Groningen proberen ook met extra duurzaamheidseisen in het ruimtelijk beleid de ontwikkeling van de veehouderij te sturen. Gelderland streeft hier ook naar. Jan Jacob van Dijk, landbouw-gedeputeerde: "Er moet wel een aantoonbaar verband zijn tussen veehouderij en omgeving. In onze visie staat een doel van 50 procent voer van eigen grond, maar dat regelen via omgevingsbeleid is niet makkelijk. Gelderland wil de omvang van agrarische bouwblokken afhankelijk maken van stappen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Laatste reacties

  • hmmk

    ZLTO nu opletten: zorg voor een goede invulling van deze verordeing ruimte.
    Dus niet alles weggeven zoals in het verleden is gedaan bij Provincie Brabant.
    Kom nu maar is een keer op voor de gangbare landbouw en geef niet alles weg. Volgens mij zijn jullie leden vooral afkomstig uit de gangbare landbouw. Zorg dat ze waar voor hun betaalde contributie krijgen.

  • Burnetti

    Goed voornemen maar ik mis volksgezondheid tussen de thema's.

Of registreer je om te kunnen reageren.